280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Hệ không chính qui


Thông báo thu học phí hệ ngoài chính quy năm 2014-2015 PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 17:30

Thông báo thu học phí hệ ngoài chính quy năm 2014 -2015. Xem chi tiết tại đây

 
Thông báo các khoản thu của hệ VLVH PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 17:00

Thông báo về các khoản thu của các lớp hệ ngoài chính qui. Xem chi tiết tại đây

 
Thông báo lịch thi TN lớp Cần thơ k10 PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 14:47

Mọi người coppy link để xem

https://drive.google.com/file/d/0BzjZ02V_t0I9Rm1BYi00SkNrQnc/view?usp=sharing

 
Thông báo lịch thi TN lớp Hậu giang k1 PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 11 2014 14:18

Coppy link để xem

https://drive.google.com/file/d/0BzjZ02V_t0I9bWdpdnNNa1llX28/view?usp=sharing

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu