280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Luận văn tốt nghiệp


Nghiên cứu khoa học PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 10 2010 11:52

NCKH là một trong các nhiệm vụ quan trọng của mỗi đơn vị đào tạo. Ý thức sâu sắc được điều này, các thành viên trong khoa đã nỗ lực hết mình tham gia vào hoạt động NCKH. Trong những năm qua, Khoa đã có nhiều đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học được triển khai ở nhiều cấp khác nhau. Có thể đơn cử một số thành tích:

–        2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ ;

–        4 đề tài cấp Trường ;

–        Hội thảo: "Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho SV" 2004;

–        Hội thảo: "Đổi mới Giáo dục Mầm non" tháng 5/2008;

–        Hội thảo: "Nâng cao chất lượng đào tạo GVMN trình độ Đại học" (cấp Quốc gia) 1/2009.

–        Hội thảo:  "Cộng tác viên và liên kết đào tạo" tháng 1/2010

 

Các giáo trình và tài liệu tham khảo do giảng viên của Khoa viết đều là những ấn bản chuyên ngành, phục vụ cho nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sau đây là một số giáo trình đã xuất bản :

–        Dạy học tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi. PGS.TS. Hoàng Văn Cẩn. Nhà xuất bản Giáo dục. 2006.

–        Giáo trình "Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, tập một”. TS. Đinh Thị Tứ. Nhà xuất bản Giáo dục. 2007.

–        Dinh dưỡng trẻ em. ThS. BS. Đào Thị Minh Tâm. Ban Ấn bản  Trường ĐHSP TP.HCM 2008.

–        Sinh lý đại cương và Sinh lý trẻ em. ThS. BS. Đào Thị Minh Tâm. Ban Ấn bản  Trường ĐHSP TP.HCM. 2008.

Ngoài ra, trên 20 bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và các kỷ yếu hội thảo cũng là kết quả của tìm tòi, trăn trở của thầy cô giáo muốn chia sẻ với đồng nghiệp và sinh viên về những vấn đề của giáo dục mầm non trước những thử thách, khó khăn trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà đang đổi mới.

Cuối 2009,  ngoài việc tiếp tục viết các đầu sách chuyên ngành, Khoa dự kiến kết hợp với Phòng GDMN - Sở GD&ĐT TP.HCM, với Nhà xuất bản Giáo dục và một số trường MN viết các Cẩm nang về nghiệp vụ sư phạm MN, các hội thảo khoa học cũng sẽ được Khoa tiếp tục tổ chức và định hướng đào tạo theo hệ thống tín chỉ sẽ là những đề tài ưu tiên. Để thực hiện các nội dung này, Khoa sẽ động viên, khích lệ và tạo điều kiện để các giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ, tích cực tham gia.

Công tác NCKH trong sinh viên cũng được Khoa rất quan tâm. Những năm qua, dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của các thầy cô, SV của Khoa đã đạt được những thành tích nhất định. Nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ  đạt giải. Có năm, SV đạt giái nhất và giải nhì  cuộc thi NCKH do Bộ tổ chức.

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu