280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
GDTH_ĐK Đảm bảo CL


Đội ngũ giảng viên PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 1 2012 00:00

Hiện nay, đội ngũ cán bộ khoa học tham gia giảng dạy chuyên ngành giáo dục tiểu học gồm có:

+ 36 giảng viên;

+ 10 phó giáo sư tiến sĩ, 17 tiến sĩ, 09 thạc sĩ;

+ 01 giảng viên đang làm luận án tiến sĩ, 02 chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ;

+ Nhiều giảng viên được đào tạo từ Nga, Pháp, Australia, Mỹ, New Zealand, …;

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học cơ hữu của các khoa và của Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tham gia giảng dạy cho Khoa.

Khoa có kế hoạch và tạo mọi điều kiện giúp cán bộ giảng viên tham dự các lớp học ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước, tuyển chọn cán bộ giảng viên để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có học vị, học hàm, có trình độ chuyên môn cao, có hiểu biết sâu sắc về giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng ở mức độ cao mọi yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học của giai đoạn mới.

Các giảng viên trong Khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường và tham gia các Dự án trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo về giáo dục tiểu học (Chương trình và sách giáo khoa tiểu học; Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài, Dạy học cho học sinh tiểu học vùng khó khăn, Bồi dưỡng giáo viên tiểu học); tham gia các hoạt động liên kết đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học của các tổ chức quốc tế (Nâng cao năng lực đọc cho học sinh tiểu học, Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện,…).

Tất cả  giảng viên của Khoa đều đã và đang chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học. Nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Trường đã được nghiệm thu, được xếp loại tốt, nhiều đề tài đã được biên soạn thành giáo trình, tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên ngành giáo dục tiểu học, học sinh tiểu học trong cả nước. Tính đến nay, giảng viên của Khoa đã biên soạn và tham gia biên soạn 22 đầu sách là giáo trình, và trên 50 đầu sách là tài liệu tham khảo cho hoạt động dạy học và giáo dục ở bậc tiểu học, được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành trong phạm vi cả nước.

 
Cơ sở vật chất PDF. In Email
Thứ bảy, 29 Tháng 1 2011 00:00

Ngoài cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn thông tin tư liệu của Trường mà đội ngũ giảng viên và sinh viên của Khoa được chia sẻ sử dụng, hiện nay, Khoa có:

+ Phòng nghiệp vụ;

+ Phòng đàn dành cho việc dạy học môn Âm nhạc và phương pháp dạy Âm nhạc ở Phong nghiep vutiểu học;

+ Thư viện chuyên ngành Giáo dục tiểu học gồm hàng trăm đầu sách, bài báo khoa học, tạp chí, luận văn luận án, công trình nghiên cứu chuyên ngành giáo dục tiểu học của các chuyên gia giáo dục tiểu học trong và ngoài nước và của cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa. Thư viện chuyên ngành của Khoa luôn luôn được bổ sung, cập nhật các tài liệu mới.

+ Các trang thiết bị máy móc phục vụ các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, như projector, máy tính nối mạng, máy quay phim kĩ thuật số, máy ghi âm kĩ thuật số, v.v..

Trang web giáo dục tiểu học của Khoa đã được lập và được duy trì thường xuyên nhằm trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và phục vụ quản lí đào tạo...

Có thể khẳng định : đội ngũ và cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, nguồn thông tin tư liệu,... hiện có của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng hoàn toàn đáp ứng ở mức độ cao việc đào tạo trình độ cử nhân và trình độ thạc sĩ ngành Giáo dục học chuyên ngành Giáo dục học - Tiểu học.

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu