280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Lịch thi Hệ Chính quy


CQ: Lịch thi tốt nghiệp (lần 2) PDF. In Email
Thứ tư, 02 Tháng 10 2013 22:31

Theo thông báo của Trường, lịch thi tốt nghiệp (TN) đại học hệ chính quy năm 2013, ngành Giáo dục Tiểu học (cho cả ba đối tượng sinh viên: sư phạm ngân sách, sư phạm địa phương, ngoài sư phạm) như sau:

1. Sáng 17/10/2013 (giờ thi: 7h30): Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Sinh viên các khóa trước K34: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Sinh viên K34, K35: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa triết học Mác - Lênin (phần 1, phần 2) và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Chiều 17/10/2013 (giờ thi: 13h30): Tiếng Việt và lý luận dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.

3. Sáng 18/10/2013 (giờ thi: 7h30): Toán và lý luận dạy học Toán ở Tiểu học.

Từ 25/09/2013 đến 07/10/2013:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi TN lần 2 năm 2013 đến văn phòng khoa đăng ký thi TN. Sinh viên đã dự thi TN nhưng chưa đạt yêu cầu môn nào thì đăng ký thi lại môn đó và phải đến phòng KHTC đóng lệ phí 80.000đ/ 1 môn; sau khi đóng tiền SV nộp bản photo biên lai thu tiền cho Văn phòng khoa. Các môn SV mới được thi TN lần đầu tiên không phải đóng lệ phí.

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu