280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
BM Vật lý lý thuyết

Bộ môn Vât lý lý thuyếtHoàng Đỗ Ngọc Trầm PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 22:39

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 
Phan Ngọc Hưng PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 22:39

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 
Đinh Thị Hạnh PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 22:39

Chức danh : Giảng viên
Học vị : Tiến sĩ
Chức vụ : Trưởng BM

Đọc thêm...
 
Lê Văn Hoàng PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 22:39

Chức danh : Giảng viên cao cấp
Học vị : GS, TSKH
Chức vụ :

Đọc thêm...
 
Ninh Quý Cường PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 1 2016 22:39

Chức danh : Giảng viên chính
Học vị : Thạc sĩ
Chức vụ :

Đọc thêm...
 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu