280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  Ban Chủ Nghiệm Khoa qua các thời kỳ PDF. In Email
Chủ nhật, 26 Tháng 8 2012 19:34

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  • Trưởng khoa: TS. Ngô Quốc Việt
  • Phó Trưởng khoa: TS. Lê Đức Long (đến 31/08/2018)
  • Phó trưởng khoa: TS. Trần Ngọc Bảo (từ 01/09/2018)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2010 - 2015

  • Trưởng khoa: TS. Ngô Quốc Việt
  • Phó Trưởng khoa: TS. Lê Đức Long

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu