280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  

Khoa GDĐB có 2 tổ bộ môn: Tổ Cơ sở và Tổ Chuyên ngàn, 1 Phòng trực thuộc: Phòng Can Thiệp Sớm

Khoa có 14 Giảng viên và 2 nhân viên văn phòng. Trong đó có 3 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ (2 thạc sĩ đang học nghiên cứu sinh).

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT


STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên môn/chuyên ngành

Học vị

1

Lê Thị Minh Hà

Trưởng khoa

Tâm lí học/chậm phát triển trí tuệ

Tiến sĩ -GVC

2

Nguyễn Thị Kim Anh

Phó khoa

Giáo dục mầm non/chậm phát triển trí tuệ

Tiến sĩ -GVC

3

Cao Thị Xuân Mỹ

TT tổ cơ sở

Ngữ văn/rối loạn ngôn ngữ

Tiến sĩ -GV

4

Hoàng Thị Nga

TT tổ CN

GD ĐB/khiếm thị

Thạc sĩ-GV

5

Võ Thị Mỹ Dung

 

Giáo dục hòa nhập và tự kỷ

Thạc sĩ-GV

6

Lê Thị Bảo Châu

 

Giáo dục hòa nhập và chậm phát triển trí tuệ

Thạc sĩ-GV

7

Đặng Thị Mỹ Phương

 

GDĐB/khiếm thính

Thạc sĩ-GV

8

Nguyễn Văn Khoa

 

Tâm lí học/khiếm thị

Thạc sĩ-GV

9

Lê Nguyệt Trinh

 

Giáo dục hòa nhập và rối loạn tăng động giảm chú ý

Thạc sĩ-GV

10

Võ Minh Trung

 

Tâm lí học/Tâm lí trẻ khuyết tật

Thạc sĩ-GV

11

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Toán học/GDĐB

Thạc sĩ-GV

12

Phan Thanh Hà

 

Sinh lí học trẻ em/bệnh trẻ em

Thạc sĩ-GV

13

Hoàng Trương Thúy An

 

GD ĐB/khiếm thính

Cử nhân-GV

14

Phạm Phương Thảo

 

GD ĐB/chậm phát triển trí tuệ

Cử nhân-GV

15

Đặng Quỳnh Liên

 

Xã hội nhân văn/Trợ lí tổ chức

Thạc sĩ-NV

16

Nguyễn Thu Huyền

 

Xã hội học/Thư kí giáo vụ

Cử nhân-NVCơ Cấu Tổ Chức PDF. In Email
Thứ năm, 03 Tháng 6 2010 00:53

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

STT

Họ và tên

Chuyên môn/chuyên ngành

Học vị

Ghi chú

1

Hoàng Thị Nga

GDĐB/khiếm thị

Thạc sĩ.NCS – GV

Trưởng khoa

2

Phan Thanh Hà

Sinh lí học người và động vật

Thạc sĩ

Phó trưởng khoa - CT công đoàn

3

Lê Thị Minh Hà

Tâm lí học/Chậm phát triển trí tuệ

PGS. Tiến sĩ –GVC

4

Cao Thị Xuân Mỹ

Ngữ văn/Rối loạn ngôn ngữ

Tiến sĩ –GV

Tổ trưởng tổ cơ sở

5

Đặng Thị Mỹ Phương

GDĐB/khiếm thính

GDĐB/khiếm thính

6

Nguyễn Thanh Hoa

GDĐB/Tự kỉ

Thạc sĩ-GV

Tổ trưởng tổ chuyên ngành

7

Võ Minh Trung

Tâm lí học/Tâm lí trẻ khuyết tật

Thạc sĩ-GV

Trợ lí giáo vụ

8

Lê Nguyệt Trinh

GDĐB/Tăng động giảm chú ý

Thạc sĩ-GV

9

Hoàng Trương Thúy An

GDĐB/Khiếm thính

Thạc sĩ-GV

Trợ lí hợp tác quốc tế

10

Hoàng Mạnh Hà

Giáo dục tiểu học/Giáo dục học

Thạc sĩ-GV

11

Phạm Thị Thu Thảo

GDĐB/chậm phát triển trí tuệ

Cử nhân.Thạc sĩ - GV

12

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Tâm lí học/Khó học

Thạc sĩ-GV

Trợ lí khoa học

13

Võ Minh Thành

Tâm lí học

Cử nhân-ThS

14

Nguyễn Ngọc Nam Phương

GDĐB

Cử nhân

15

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

GDĐB

Cử nhân

Bí thư Chi đoàn GV

16

Phạm Thị Hồng Ngọc

GDĐB

Cử nhân

17

Trần Thị Ngọc Lan

GDĐB

Cử nhân

18

Đặng Quỳnh Liên

Xã hội nhân văn/Trợ lí tổ chức

Thạc sĩ-NV

Thư kí giáo vụ

19

Nguyễn Thu Huyền

Xã hội học/Thư kí giáo vụ

Cử nhân-NV

Trợ lí tổ chức

 

bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu