Một số văn bản CĐBP cần biết PDF. In Email
Thứ sáu, 13 Tháng 4 2018 13:30

1. Quy trình sinh hoạt Công đoàn bộ phận

2.Đơn xin gia nhập công đoàn

3.Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn

4. Danh sách và thông tin các công đoàn bộ phận