Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Danh mục hội nghị, hội thảo năm 2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2012 02:19
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 816/QĐ-ĐHSP ngày 17/4/2012)

Kinh phí: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị

Kinh phí

Thời gian

Cấp

Ghi chú

1

Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đảng uỷ Trường

30 tr.

11-2012

Trường

Đại biểu thuộc Đảng uỷ khối các trường ĐH, CĐ, TCCN

2

Hội thảo quốc tế về Tâm lý học đường lần thứ 3

Khoa Tâm lý GD

120 tr.

8-2012

Quốc gia

Đại biểu quốc tế

3

Hội nghị quốc tế Didactíc toán lần 3

Khoa Toán Tin

120 tr.

12-2012

Quốc gia

Đại biểu quốc tế

4

Hội nghị SV NCKH Trường

P.KHCN&MT-TCKH

85 tr.

5-2012

Trường

Toàn Trường

5

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Tâm lí GD

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Trường

6

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Toán Tin

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

7

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Địa lí

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

8

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Vật lí

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

9

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Mầm non

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

10

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Công nghệ TT

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

11

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GDTH

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

12

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Sinh học

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

13

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Hóa học

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

14

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Lịch sử

7 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

15

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa Tiếng Pháp

5 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

16

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Đặc biệt

6 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

17

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa GD Chính trị

6 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

18

Hội nghị sinh viên NCKH

Khoa tiếng Trung

5 tr.

4-2012

Khoa

Toàn BM.

19

Hội thảo khoa học của học viên Cao học và Nghiên cứu sinh trường ĐHSP Tp. HCM

P. Sau Đại học -
P. KHCN&MT-TCKH

30 tr.

12-2012

Trường

Các khoa đào tạo SĐH và học viên, NCS

20

Giáo dục đạo đức trong các trường Đại học- Cao đẳng Việt Nam

Viện Nghiên cứu GD

50 tr.

11-2012

Trường

Đại biểu toàn quốc

21

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Hóa học

8 tr.

11-2012

Khoa

Toàn Khoa

22

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Lịch sử

8 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

23

Hội nghị chuyên đề các Tổ, Bộ môn

Khoa Tiếng Pháp

6 tr.

3-2012

Khoa

Toàn Khoa

24

Nghiên cứu và giảng dạy Hán ngữ lần 2

Tiếng Trung

8 tr.

12-2012

Khoa

Toàn Khoa

25

Hội nghị NCKH của cán bộ, giảng viên

Khoa Công nghệ TT

7 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

26

Hội thảo khoa học "Kết nối ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy"

Khoa tiếng Anh

10 tr.

6-2012

Khoa

Toàn Khoa

27

Hội thảo khoa học "Dạy học ở tiểu học theo quan điểm tích hợp"

Khoa GD Tiểu học

15 tr.

12-2012

Trường

Toàn Trường

28

Hội thảo khoa học đổi mới phương pháp dạy và học theo hệ thống tín chỉ

Khoa GD Mầm non

15 tr.

9-2012

Khoa

Toàn Khoa

29

Hội thảo khoa học cán bộ: "Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đến kinh tế - xã hội"

Khoa Địa lí

20 tr.

11-2012

Khoa

Toàn Khoa

30

Hội thảo khoa học cán bộ, giảng viên trẻ: "Sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện một số phương pháp dạy học tại Trường ĐHSP Tp.HCM"

Khoa Tâm lí GD

15 tr.

4-2012

Khoa

Toàn Khoa

31

Hội thảo khoa học của cán bộ, giảng viên Tổ Ngoại ngữ

Tổ Ngoại ngữ

8 tr.

 

Tổ

Toàn Tổ

 

TỔNG CỘNG

647 tr.

 

 


 

LẬP BẢNG


Nguyễn Vĩnh Khương

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

TS Bạch Văn Hợp

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1386 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3