Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Kết quả phúc khảo tốt nghiệp hệ chinh quy 2012 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 6 2012 05:25

Kì thi tốt nghiệp đại học chính qui năm 2012 có 179 bài thi được phúc khảo. Trong đó có 26 bài thi có thay đổi điểm đậu so với điểm chấm đợt đầu. Cụ thể các bài thi có thay đổi điểm như sau:

STT

Mã SV

Họ lót

Tên

Môn phúc khảo

Điểm cũ

Điểm  phúc khảo

Làm tròn

1.

K34.601.018

Phạm Văn

Định

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

2.

K34.601.025

Nguyễn Thị

Hiền

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

5

3.

K34.601.024

Vũ Thị Đức

Hạnh

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

4.

K34.603.031

Lê Thị

Hồng

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

5.

K34.608.021

Nguyễn Thị

Hương

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

6.

K34.301.027

Lê Bá

Khoa

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

7.

K34.601.097

Lý Thị

Sương

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

6

8.

K34.704.004

Bân

Những NLCB của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)

4

5

9.

K34.754.029

Chung Tú

Lang

Lí thuyết tiếng và dịch

7.3

7.7

8

K33.101.264

Trịnh Thị Thùy

Dung

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.299

Phạm Thị

Hiền

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K34.101.037

Lương Hoàng

Khương

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.311

Lê Văn

Nga

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

3

4.5

5

K33.101.315

Đới Thị Hồng

Nhung

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.279

Võ Thị Yến

Phi

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K31.101.388

Dương Minh

Phương

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K34.101.064

Lê Hồng

Phúc

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.335

Phan Minh Trí

Thức

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.322

Trần Thị Thu

Trang

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

3.5

4.5

5

K33.101.287

Ngô Thị Thanh

Trúc

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.101.286

Nguyễn Thị Huyền

Trang

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K32.101.092

Mai Xuân

Vinh

Lý luận và phương pháp dạy học Toán

4

4.5

5

K33.201.073

Lê Thanh

Thắng

Lí luận và phương pháp dạy học Hoá học

3.5

5

K34.602.039

Nguyễn Mạnh

Hùng

Lí luận và Phương pháp dạy học Lịch sử

8

8.5

9

K33.701.219

Nguyễn Trương Đăng

Khoa

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

4

5

K34.751.007

Trịnh Kim

Anh

Quản trị học

6

6.5

7

Lưu ý: Các bài thi không thay đổi điểm sau khi phúc khảo hoặc thay đổi nhưng không đạt điểm đậu không có trong danh sách này.