Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 hệ chính quy năm 211-2012 PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2012 04:33

Sinh viên xem kết quả thi tốt nghiệp lần 2 hệ chính quy năm 2011-2012 tại đây

Nộp đơn phúc khảo

1. Thời gian nộp đơn: từ ngày 05/11/2012 đến ngày 09/11/2012.

2. Lệ phí: 30.000đ/ 1môn (nhận mẫu đơn tại phòng Đào tạo)

3. Kết quả phúc khảo: niêm yết tại bảng tin của phòng Đào tạo vào ngày 15/11/2012