French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Kế Hoạch Tài Chính
Thân Thiện - Hiệu Quả - Phát Triển
  
Phòng KHTC
Khu Nhà A PDF. In Email
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 11:53
Số Điện Thoại Đơn Vị
132 Khoa Giáo dục Mầm Non
133 Khoa Giáo dục Mầm Non
134 Khoa Giáo dục Tiểu học
135 Khoa Giáo dục Tiểu học
136 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Bà Nguyễn Thị Yến Nam)
137 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
138 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
139 Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Ông Nguyễn Đình Thu)
140 Phòng Kế Hoạch Tài Chính
141 Phòng Đào Tạo (Ông Lê Ngọc Tứ)
142 Phòng Đào Tạo (Ông Trần Văn Châu)
144 Phòng Đào Tạo (Ông Tạ Quang Lâm)
145 Đoàn Thanh Niên
198 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Thông)
197 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Phạm Văn Đức)
196 Phòng Quản Trị Thiết Bị (Ông Trần Văn Vĩnh)
127 Phòng CTCT-HSSV
128 Phòng CTCT-HSSV
143 Phòng CTCT-HSSV
208 Hội Sinh viên
129 Khoa Nga
206 Khoa Nga
130 Khoa Nga
131 Khoa Trung
150 Khoa Trung
153 Khoa Trung
149 Khoa Pháp
151 Khoa Pháp
152 Ban Y Tế
160 Phòng Thanh tra Đào tạo
146 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Ông Nguyễn Ngọc Trung)
147 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Văn phòng)
 


Thanh toán cá nhân

Thông tin lương

 Truy Cập 

 Liên Kết Website