Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Giới thiệu ImagineCup 2013 PDF. In Email
Thứ tư, 16 Tháng 1 2013 16:03

 

- Buổi giới thiệu ImagineCup 2013
- Thời gian:  9h00 ngày thứ 2, 21/1/2013 tại hội trường A, ĐH Sài Gòn

Hình ảnh nội tuyến 1
Thông tin chi tiết về ImagineCup vòng Việt Nam xem tại https://skydrive.live.com/?cid=72806f7b77ee72d3&id=72806F7B77EE72D3%2125888
Mọi chi tiết liên hệ: 01265150670 (Khánh Hải)

 

 

 


 Login