Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Giới thiệu ImagineCup 2013 PDF 打印 E-mail
周三, 2013年 01月 16日 16:03

 

- Buổi giới thiệu ImagineCup 2013
- Thời gian:  9h00 ngày thứ 2, 21/1/2013 tại hội trường A, ĐH Sài Gòn

Hình ảnh nội tuyến 1
Thông tin chi tiết về ImagineCup vòng Việt Nam xem tại https://skydrive.live.com/?cid=72806f7b77ee72d3&id=72806F7B77EE72D3%2125888
Mọi chi tiết liên hệ: 01265150670 (Khánh Hải)

 

 

 


 Login