Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Thi bổ sung "6 bài Lí luận chính trị" PDF Print E-mail
Tuesday, 22 January 2013 16:48

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Số: 127 /TB-ĐTN

 

THÔNG BÁO

Về việc thi bổ sung “6 Bài Lý luận Chính trị”

_________

 

Căn cứ kết quả thi trực tuyến trắc nghiệm “6 Bài Lý luận Chính trị” của Đoàn viên các cơ sở Đoàn;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Ban Thường Đoàn trường ngày 07/12/2012 về việc tổ chức đợt thi bổ sung trắc nghiệm 6 bài lý luận chính trị;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến cơ sở Đoàn việc tổ chức đợt thi bổ sung cho những đoàn viên là sinh viên thi chưa đạt như sau:

 

  1. Thời gian: 26/01/2013 - 02/02/2013

 

  1. Đối tượng: đoàn viên gặp sự cố trong quá trình thi và chưa đạt trong 5 đợt thi đã tổ chức.

 

Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai rộng rãi Thông báo này đến đoàn viên.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Lâm Thanh Minh

 


 Login