Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
KẾ HOẠCH Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 09 Avril 2013 14:43

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

***                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2013

Số: 220 /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức bình chọn, tuyên dương

“Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013

_________

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thực hiện hiệu quả việc “Tuổi trẻ Sư phạm học tập, làm theo lời tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Là hoạt động chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

- Giới thiệu, tuyên dương các bạn đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng, sống hướng thiện, có những việc làm thiết thực, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực.

- Thực hiện chủ đề năm 2013 “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn” do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phát động.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên, học sinh.

2. Yêu cầu:

- Triển khai sâu rộng trong toàn trường, tất cả sinh viên, học sinh cùng tham gia giới thiệu và bình chọn.

- Các cá nhân được bình chọn phải thật sự tiêu biểu, được tập thể công nhận.

 

 

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung cuộc bình chọn:

1.1. Đối tượng được bình chọn: Tất cả những sinh viên chính quy, cán bộ là đoàn viên và học sinh đang tham gia học tập công tác tại trường.

1.2. Đối với học sinh, sinh viên:

1.2.1 Tiêu chuẩn chung:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong trong cuộc sống, học tập; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của Trường.

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm học 2012 - 2013. Nếu là đảng viên, phải là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2013

- Trong năm học 2012 - 2013, cá nhân được đề cử phải tham gia tích cực việc thực hiện việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể:

+        Học tập đạo đức Hồ Chí Minh: tiết kiệm, trung thực, chống lãng phí, ý thức trách nhiệm, …

+        Phần việc làm theo lời Bác: tiết kiệm điện trong phòng học, nơi ở; trung thực trong học tập, thi cử; trách nhiệm, tiết kiệm thời gian, đặt ra mục tiêu học tập, ..…

- Học tập và rèn luyện:

+ Đối với học sinh:

 • § Kết quả học kì 2 năm học 2011 – 2012 và học kỳ 1 năm học 2012 – 2013 là đạt loại giỏi.
 • § Hạnh kiểm học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và học kỳ 1 năm học 2012 – 2013 là đạt loại tốt

+ Đối với sinh viên

 • § Điểm trung bình học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và  học kỳ 1 năm 2012 - 2013 trên 7.0/10 (đối với sinh viên hệ tín chỉ trên 2,8/4)
 • § Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và học kỳ 1 năm 2012 - 2013: 80 điểm trở lên

1.2.2  Các  lĩnh vực bình chọn đối với sinh viên, học sinh:

a. Học tập:

- Điểm trung bình học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 trên 8.0/10 (trên 3,2/4 đối với hệ tín chỉ)

- Điểm tích lũy trên 8.0/10 (trên 3,2/4 đối với hệ tín chỉ)

- Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và học kỳ 1 năm học 2012 - 2013: 90 điểm trở lên đối với sinh viên.

- Hạnh kiểm học kỳ 2 năm 2011 - 2012 và học kỳ 1 năm học 2012 - 2013: đạt loại tốt đối với học sinh.

- Trong quá trình học không thi lại học phần nào.

- Ngoại ngữ: B Anh văn hoặc TOEFL 450 hoặc IELTS 4.5 (Ưu tiên biết 2 ngoại ngữ)

- Tin học A hoặc học phần tin học trên 7,5 (trên 3,0 đối với hệ tín chỉ)

- Là thành viên CLB - Đội - Nhóm học thuật từ cấp Chi đoàn, Chi hội trở lên.

b. Nghiên cứu khoa học

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Trường trở lên trong năm học 2011 - 2012.

- Đang thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học trong năm học 2012 - 2013.

c. Cán bộ Đoàn - Hội

- Đối tượng cán bộ Đoàn – Hội là sinh viên, học sinh.

- Ngoại ngữ: Từ trình độ tương đương A trở lên, hoặc trung bình các học phần ngoại ngữ trên 7.0/10 (trên 2,8/4 đối với hệ tín chỉ)

- Tin học A hoặc học phần tin học trên 7,5/10 (trên 3,0/4 đối với hệ tín chỉ)

- Có giấy khen của chính quyền, Đoàn thể từ tháng 4/2012 đến 5/2013.

- Tổ chức các hoạt động Đoàn - Hội được cơ sở xác nhận thiết thực, hiệu quả

- Tham gia các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu Tình nguyện ,…

d. Hoạt động tình nguyện:

- Tham gia tối thiểu 7 hoạt động tình nguyện các cấp từ 5/2012 - 5/2013 (có xác nhận của đơn vị).

e. Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao:

- Sinh viên, học sinh là thành viên đội tuyển văn nghệ, thể thao từ cấp khoa trở lên.

- Đối với sinh viên các khoa (trừ khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non) tham gia cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cấp trường và đạt giải nhất, nhì. Đối với các Hội thi cấp Thành trở lên đạt giải khuyến khích trở lên. (có giấy khen, giấy chứng nhận)

- Đối với sinh viên khoa Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non tham gia các cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cấp thành trở lên có giải. (có giấy khen, giấy chứng nhận)

1.3 Đối với Cán bộ - Giảng viên

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm học 2012 - 2013. Nếu là đảng viên, phải là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Trong năm học 2012 - 2013, cá nhân được đề cử phải tích cực tham gia thực hiện việc Học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. (có minh chứng)

- Xếp loại thi đua năm học 2011 - 2012 từ “lao động tiên tiến” trở lên.

- Có uy tín và Chi đoàn được xếp loại vững mạnh năm học 2012 - 2013.

- Có sáng kiến trong hoạt động chuyên môn (minh chứng cụ thể).

- Tham gia một trong các chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Hiến máu Tình nguyện ……

- Đạt một trong những tiêu chí sau:

 • Tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các cấp do Đoàn Trường và Công Đoàn Trường tổ chức và có giải.
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trở lên.
 • Có bài bài khoa học đăng trên tạp chí khoa học.

 

1.4. Danh hiệu và hình thức khen thưởng:

a. Danh hiệu: Có 2 danh hiệu được tuyên dương:

 • Thanh niên làm theo lời Bác
 • Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

b. Hình thức: Ban Tổ chức sẽ trao kỉ niệm chương, giấy khen đối với danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác và cấp giấy chứng nhận đối với danh hiệu Thanh niên làm theo lời Bác.

2. Biện pháp thực hiện:

- Vận động đoàn viên, cán bộ, sinh viên, học sinh phát hiện và giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác tại Chi Đoàn, Đoàn khoa.

- Tổ chức tuyên dương và giới thiệu, nhân rộng giao lưu, học tập các gương sinh viên, học sinh sống đẹp, điển hình tiêu biểu,… tại cơ sở Đoàn.

3. Quy trình bình chọn:

3.1, Bước 1: Đề cử, giới thiệu điển hình:

Chi Đoàn dựa vào các tiêu chuẩn, mỗi Chi Đoàn giới thiệu và bình chọn cá nhân đủ tiêu chuẩn (theo mẫu giới thiệu đính kèm), lập danh sách và kèm bản giới thiệu thành tích về Ban Chấp hành Đoàn cơ sở.

Thời gian đề cử: Từ ngày 20/4/2013 đến ngày 29/4/2013

3.2, Bước 2: Bình chọn danh hiệu “Thanh niên làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013 tại Đoàn cơ sở và đề nghị Đoàn cấp trên công nhận:

Đối với cơ sở Đoàn có trách nhiệm:

+ Thành lập hội đồng bình chọn cấp khoa với thành phần như sau: đại diện chi uỷ - Ban Chủ nhiệm khoa, đồng chí Uỷ viên Thường vụ phụ trách đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở.

+ Lập danh sách (theo mẫu), biên bản và công văn đề nghị gởi về Ban tổ chức cuộc bình chọn.

Yêu cầu: phải có trên 80% số phiếu đồng ý.

Thời gian đề cử: từ ngày 02/5/2013 đến ngày 08/5/2013

Hồ sơ nộp: danh sách được Hội đồng cấp khoa bình chọn là “Thanh niên làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013, biên bản hội nghị, công văn đề nghị công nhận có xác nhận của Chi uỷ - Lãnh đạo đơn vị.

3.3, Bước 3: Thông qua danh sách đạt danh hiệu “Thanh niên làm theo lời Bác” và bình chọn danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013:

Ban tổ chức sẽ mời các thành phần sau tham gia vào hội đồng bình chọn:

 • Đại diện Đảng ủy  - Ban giám hiệu trường;
 • Đại diện phòng CTCT - HSSV;
 • Đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên thành phố;
 • Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường,
 • Các thầy cô đại diện các khoa.

Thời gian bình chọn: ngày 13/5/2012.

3.4, Bước 4: Tuyên dương và phát huy, nhân rộng điển hình “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” sau tuyên dương:

- Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ công bố kết quả bình chọn vào ngày 15/5/2013 và tổ chức Lễ tuyên dương vào ngày 18/5/2013 (thứ 7).

- Ban Tổ chức cuộc bình chọn sẽ tổ chức giới thiệu rộng rãi trong toàn trường gương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013 và giao lưu với các cơ sở Đoàn.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.1. Thành lập Ban tổ chức:

Đ/c Lâm Thanh Minh - Phó Bí thư Đoàn trường                      Trưởng ban

Đ/c Huỳnh Trung Phong - Phó Bí thư Đoàn Trường                Phó Trưởng ban TT

Đ/c Vương Xương Kiệt - UVTV, Trưởng Ban TG                     Phó Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - UVTV, Chủ tịch HSV           Phó Trưởng ban

Đ/c Phan Tấn Anh - UVBCH, Phó Ban Tổ chức                             Thành viên TT

Đ/c Huỳnh Anh Phương Thảo - Phó Chủ tịch HSV                        Thành viên

Đ/c Nguyễn Kiều Phát - UVBCH, Chánh Văn phòng                    Thành viên

Đ/c Trần Thị Quỳnh Anh - UVBCH, Đoàn Trường                        Thành viên

Đ/c Bùi Trọng Ân - UVBCH, Đoàn Trường                                     Thành viên

Đ/c Trần Thế Mỹ - UVBCH, Đoàn Trường                                      Thành viên

Đ/c Văn Thị Thanh Tú - UVBCH, Đoàn Trường                            Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Linh - UVBCH, Đoàn Trường                    Thành viên

Đ/c Nguyễn Hữu Đăng Khoa - UVBCH, Đoàn Trường                  Thành viên

Đ/c Nguyễn Trương Minh Tâm - UVBCH, Đoàn Trường              Thành viên

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tuyển thêm một số cộng tác viên.

1.2. Các cơ sở Đoàn:

Căn cứ vào kế hoạch, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị. Tập trung một số nội dung sau:

- Thông tin rộng rãi nội dung cuộc bình chọn đến đoàn viên, sinh viên, học sinh thông qua nhiều hình thức: bản tin, phát thanh, sinh hoạt chi đoàn…; vận động đoàn viên, thanh niên giới thiệu, viết bài về các gương tiêu biểu, sống đẹp, vượt khó, điển hình,… tại cơ sở.

- Vận động đoàn viên, sinh viên, học sinh tham gia cuộc bình chọn “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm học 2012 - 2013

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

-               04/4  - 08/4/2013: Xây dựng kế hoạch, trình Ban Thường vụ Đoàn Trường.

-               09/4 - 20/4/2013: Triển khai kế hoạch.

-               20/4 - 08/5/2013: Họp Hội đồng bình chọn cấp Chi đoàn, cấp cơ sở.

-               13/5/2013: Họp Hội đồng bình chọn cấp Trường

-               15/5/2013: Công bố kết quả bình chọn

-         18/5/2013: tuyên dương gương “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác”

20/5/2013 : Họp Ban Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Lâm Thanh Minh

Tải Kế hoạch và biểu mẫu tại : http://www.mediafire.com/view/?12q3203d52eg770

 


 Login