Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013 PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 16 Avril 2013 04:45

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2013

Số:        /KH-ĐTN

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh  năm 2013

_________

 

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2013); triển khai chương trình công tác và phương hướng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Ban Thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2013, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích, cổ vũ sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng tham gia vào các hoạt động học thuật nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.

2. Phát huy tinh thần học tập và thực hành các kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ của các sinh viên nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng.

3. Việc tổ chức phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, và thu hút được các sinh viên tích cực tham gia.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tổ chức vào 2 ngày (dự kiến 20/04/2013, 05/05/2013)

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG

1. Thành phần:

- Tất cả Đoàn viên - sinh viên  trường

2. Số lượng:

Dự kiến khoảng 400 sinh viên.

 

 

 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Vòng sơ loại:

- Thời gian: Ngày 20/4/2013

- Địa điểm: phòng I 101, I 102, I 201, I 202, cơ sở An Dương Vương trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

- Thành phần tham gia:  sinh viên đăng ký theo đội, mỗi đội 3 thành viên. (có thể lien kết giữa các lớp hoặc khoa)

- Hình  thức tổ chức: Thi trắc nghiệm khách quan về các kiến thức và kỹ năng tiếng Anh.

2. Vòng Bán kết:

- Thời gian: Ngày 5/5/2015

- Địa điểm:, cơ sở An Dương Vương trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

- Thành phần tham gia: 8 đội đứng đầu vòng Sơ loại.

- Hình  thức tổ chức: 8 đội chia thành 2 bảng  thi đấu và lấy 2 đội đầu bảng vào vòng chung kết.

- Nội dung: trả lời câu hỏi, đoán ô chữ, hùng biện theo chủ đề, các đội bấm chuông giành quyền trả lời.

3. Vòng Chung kết:

- Thời gian: Ngày 5/5/2015

- Địa điểm: Giảng đường D, cơ sở An Dương Vương trường ĐH Sư phạm TP. HCM.

- Thành phần tham gia: 4 đội vượt qua vòng Bán kết.

- Hình  thức tổ chức: 4 đội chiến thắng ở vòng Bán kết thi đấu để chọn ra 1 đội vô địch, 1 đội hạng nhì, 2 đội đồng hạng ba.

- Nội dung: trả lời câu hỏi, đoán ô chữ, hùng biện theo chủ đề, các đội bấm chuông giành quyền trả lời, văn nghệ.

4. Cơ cấu giải thưởng

Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành phần Ban Tổ chức:

Đ/c Vương Xương Kiệt    - UVBTV Đoàn Trường          Trưởng ban

Đ/c Huỳnh Anh Phương Thảo - UVBTV Đoàn Trường  Phó trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trương Minh Tâm – UVBCH Đoàn Trường         Thành viên

Đ/c Bùi Trọng Ân – UVBCH Đoàn Trường                    Thành viên

Đ/c Trần Thị Quỳnh Anh - UVBCH Đoàn Trường                   Thành viên

Đ/c Lê Trần Vinh Hiển - Phó Bí thư ĐK Tiếng Anh                  Thành viên

2. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 4/2012, ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh  năm 2013.

- Thành lập Hội đồng ra đề, Ban giám khảo trước ngày 10/04/2013.

- Tiếp nhận đơn đăng ký dự thi từ ngày 6/04/2013 đến ngày 14/04/2013..

- Tổ chức cuộc thi từ ngày 20/04/2013 đến 05/05/2013.

- Họp tổng kết – rút kinh nghiệm tổ chức vào ngày 10/05/2013.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

Huỳnh Trung Phong

 


 Login