Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM PDF Print E-mail
Saturday, 14 September 2013 17:48

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI HỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 01/KH - LCH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2013 - 2014 của BCH Liên Chi Hội khoa Công Nghệ Thông Tin.

- Được sự thống nhất của BCN khoa Công Nghệ Thông Tin và BTK Hội sinh viên trường, BCH Liên Chi Hội khoa Công Nghệ Thông Tin cùng sự giúp đỡ của Quận Đoàn 3 tổ chức chương trình ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

- Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua học tập tốt.

- Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội Sinh Viên Việt Nam và sự đóng góp của Hội trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên – nhi đồng.

- Chương trình phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt mục đích đề ra.

II. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM

-Thời gian: Thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2013 (Nhằm 12 tháng 8 năm Quý tỵ)

-Địa điểm: Mái ấm Ga Sài Gòn - 16/99 Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng tham gia: Các Hội Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Thành viên CLB Xã Hội Khoa, Các em Thiếu nhi, thanh niên tại Mái Ấm

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Đêm hội trăng rằm có thể được tổ chức với những nội dung như:

  1. Giai đoạn chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm

  2. Thời gian từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 2013

  3. Các bạn tình nguyện viên từ các Chi Hội và từ CLB TN của LCH vận động và thực hiện làm Lồng đèn và vật dụng cho “Đêm hội trăng rằm”

  4. Vận động nguồn lực tổ chức và quà tặng cho các em thiếu niên – nhi đồng tại Mái ấm Ga Sài Gòn.

  5. Giai đoạn tổ chức

- 16.00, ngày 16 tháng 9, tập trung các bạn tình nguyện viên tại trước sân Dãy E Cơ sở 1 trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh để vận chuyển quà tặng và đèn trung thu đến Mái ấm Ga Sài Gòn.

- 17.30, tổ chức đem hội giao lưu và tặng quà trung thu cho các em thiếu niên – nhi đồng tại mái ấm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thành lập Ban tổ chức:

Đ/c Bùi Trọng Ân - LCHT - Trưởng ban

Đ/c  Lê Thị Thanh Thanh - LCHP - Phó ban

Đ/c  Lê Chí Nguyện - UV BCH - CN.CLBTN - Phó ban

Đ/c  Trần Quốc Hòa - UVBCH - Thành viên

Đ/c  Hoàng Thị Diệu Linh - UVBCH - Thành viên

Đ/c  Phan Cao Khải - UVBCH - Thành viên

Đ/c  Võ Phạm Trí Thiện - UV BCH - Thành viên

Và tất cả các Đ/c BCH LCH Khoa, BCN CLB Tình Nguyện Khoa Công Nghệ Thông Tin

* Nhiệm vụ:

  • Triễn khai rộng rãi đến sinh viên tham gia Đêm Hội Trăng Rằm

  • Đảm bảo số lượng sinh viên và kinh phí đêm hội.

2. Tiến độ thực hiện:

- 30/8/2013

Xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch.

- 09/9/2013

Triển khai sâu rộng đến chi Đoàn.

- 16/9/2013

Tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm.

- 18/9/2013

Họp rút kinh nghiệm

 

TM. BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

Bùi Trọng Ân

 


 Login