Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Đoàn - Hội Khoa Công Nghệ Thông Tin
“Đoàn viên, sinh viên Sư phạm tiếp bước truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng tương lai”
  
Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ PDF 打印 E-mail
周一, 2013年 10月 07日 16:51

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

***                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng 10 năm 2013

Số:     /TB - HSV

THÔNG BÁO

V/v quyên góp, ủng hộ đồng bào

miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Căn cứ Thông báo số 43/TB - BTK ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố về việc tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào và chăm lo, hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão lũ;

Vừa qua, cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh tay trắng, thiếu thốn các nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Hội Sinh viên Việt nam trường yêu cầu các Liên chi Hội tăng cường rà soát, chủ động hỗ trợ sinh viên có gia đình thuộc vùng bão lũ gây thiệt hại. Đơn vị có sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ gửi thông tin nhanh cho Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường thông qua email: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 trước 12g00 ngày 05/10/2013.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường kêu gọi các phòng ban, các khoa, cùng tất cả các bạn sinh viên quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ, cụ thể như sau:.

1. Các hình thức quyên góp có thể là: tiền mặt, quần áo cũ, sách vở, hay các vật dụng sinh hoạt cần thiết,….

2. Mọi đóng góp xin gửi đến Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường A102, từ Thứ 6, ngày 04/10/2013 đến hết Thứ 6, ngày 11/10/2013.

3. Phân công Đội CTXH Bee Group cử người trực tiếp nhận đóng góp các vật phẩm quyên góp để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại.

Ban Thư ký Hội sinh viên trường kính thông báo đến các phòng ban, các khoa để kịp thời kêu gọi vận động quyên góp từ các giảng viên, các bạn sinh viên.

Nơi nhận:

- Các phòng ban chức năng;

- BCH HSV Trường;

- Cơ sở Hội;

- Lưu VP.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCHPhan Tấn Anh

 


 Login