280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Khoa Giáo dục Tiểu học
DẠY HỌC ĐỌC TỪ TIẾP CẬN TÂM LÝ HỌC THẦN KINH - MỘT CƠ HỘI CHO TRẺ KHÓ ĐỌC PDF. In Email
Thứ tư, 19 Tháng 6 2013 07:25

PGS.TS Võ Thị Minh Chí

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt:

Dạy đọc cho trẻ khó đọc do chậm phát triển các vùng chức năng trên não là hoàn toàn khả thi, nếu trẻ được chẩn đoán đúng về định khu vùng chậm phát triển (dưới góc độ Tâm lý học thần kinh) và có tác động phù hợp với mức độ phát triển hiện có ở trẻ. Như vậy, cơ hội học tập trong các nhà trường phổ thông mở ra cho trẻ chậm phát triển ranh giới.

Từ khóa: Dạy học đọc, đọc, Tâm lý học thần kinh, trẻ khó đọc

READING TEACHING IN TERMS OF NEUROPSYCHOLOGY - THE OPPORTUNITY FOR DYSLEXIC

Abstract:

Teaching children with alexia due to underdeveloped regions of the brain function is workable, if a child is diagnosed correctly to the underdeveloped areas (in terms of Neuropsychology) and have consistent effects with the existing level of development in children. Thus, the opportunity to study in the schools opens retarded boundary.

Key words: dyslexic, neuropsychology, reading, reading teaching

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu