Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề mầm non: Hiệu trưởng trường mầm non, Quản lý trường mầm non, Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non PDF. In Email
Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 01:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ MẦM NON

1. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non”

Khóa 19

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.

2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên

3. Thời gian học:

- Từ 09/03/2019 đến ngày 09/09/2019 vào buổi tối thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày chủ nhật (Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00)

- Thời lượng: 300 tiết

4. Địa điểm học:

Tại phòng A.305 (thứ 7) và A.304 (Chủ nhật)Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non”.

6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng A3.07, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú

Nội dung: Họ tên – HTMN K19 – số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A – HTMN K19 – 09xx

Miễn hoàn lại học phí.

2. QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp chuyên đề bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non

Khóa 50

Trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí trường mầm non chi tiết như sau:

1. Đối tượng: Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Học phí toàn khóa:

2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên).

3.300.000 đồng/học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên).

3. Thời gian học:

Từ 04/03/2019 đến ngày 04/09/2019, thời lượng: 300 tiết

Các buổi tối thứ 2,4,6 (Tối: 17h30 – 21h00)

4. Địa điểm học:

- Tại phòng A.305 Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề “Quản lí trường mầm non

6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng A3.07, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ: Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú

Nội dung: Họ tên – QLMN K50 – số điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K50 – 09xx

Miễn hoàn lại học phí.

3. DẠY THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẦM NON

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”

Khóa 38

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” chi tiết như sau:

1. Đối tượng:Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng có nhu cầu.

2. Học phí: 675.000 đồng/học viên

3. Thời gian học:

- Từ 05/03/2019 đến ngày 05/04/2019 vào các buổi tối thứ 3, 5, 7 (18h00 – 21h00)

- Thời lượng: 45 tiết

4. Địa điểm học: Sân dãy A Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hố Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đềDạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”.

6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng A3.07, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (034.515.3278), Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú

Nội dung: Họ tên – TDND K38 – số điện thoại

- Ví dụ: Nguyễn Văn A – TDND K38 – 09xx

Miễn hoàn lại học phí.