Một trong 58 đơn vị đào tạo trên TG  nhận cả 3 chứng chỉ Chất lượng Quốc tế

Chương trình đào tạo PDF. In Email

Chương trình Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo hiện hành tại Đại học Victoria Wellington, đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh giảng dạy và học tập ở Việt Nam. Chương trình bao gồm 12 môn học tương ứng với 180 tín chỉ (15 tín chỉ/ môn). Sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian nhanh nhất là 18 tháng (3 học kì) bao gồm:

  • Giai đoạn 1 (6 tháng): Học viên theo học 4 môn học tương ứng với 60 tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Việc giảng dạy 4 môn học này do các giảng viên của khoa tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đảm nhiệm. Khi hoàn thành 4 môn học này, học viên sẽ nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành giai đoạn 1 (diploma). Chứng chỉ này là điều kiện để sinh viên học tiếp giai đoạn hai.
  • Giai đoạn 2 (12 tháng): Học viên học 8 môn học tương ứng với 120 tín chỉ tại Trường Đại học Victoria Wellington, New Zealand.

Nếu không kịp thực hiện khóa học trong thời gian trên, học viên được gia hạn thời gian cho đến khi hoàn tất toàn bộ 12 môn học nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 4 năm.

 

Tin nổi bật

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 4, đợt 2 tháng 8/2019 Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 4, đợt 2 tháng 8/2019 Chuyên ngành Lí...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 4, đợt 1 tháng 1/2019 Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 4, đợt 1 tháng 1/2019 Chuyên ngành Lý...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 3, đợt tháng 8/2018 Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 3, đợt tháng 8/2018 Chuyên ngành Lý...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 3, đợt tháng 3/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Khóa 3, đợt tháng 3/2018 Chuyên ngành Lý...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ  VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND) Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp...