Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Trần Thị Tường Linh PDF. In Email
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 17:00

TRẦN THỊ TƯỜNG LINH

PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

18/12/1965

Quê quán:

Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành - Bến Tre

Học vị:

Tiến sĩ Nông nghiệp, năm công nhận: 2014

Chức danh:

, năm được phong:

Môn giảng dạy:

Sinh học tế bào, Trồng trọt, Khoa học Đất

Đơn vị công tác:

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc:

280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Võ Đình Quang, Vũ Cao Thái, Trần Thị Tường Linh và nnk (1994), Quan hệ giữa trạng thái oxy hóa khử và sự chuyển hóa lân trong đất phù sa hỗn hợp sông biển, Tạp chí Khoa học Đất 4/1994, Hội Khoa học đất Việt Nam, tr. 46-54.
  2. Vo Dinh Quang, Vu Cao Thai, Tran Thi Tuong Linh & J.E. Dufey (1996), “Phosphorus sorption in soils of the Mekong Delta (Vietnam) as described by the binary Langmuir equation”, European Journal of Soil Science (March 1996), 47, pp. 113-123.
  3. Trần Thị Tường Linh, Nguyễn Bích Thu, Nguyễn Văn Khiêm, Nguyễn Minh Hưng & Trà Văn Tung (2004), Hiện trạng và diễn biến xâm nhập mặn trong đất trồng lúa và đất nuôi tôm tại một số vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Kết quả nghiên cứu khoa học - Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Quyển 4, tr. 517-522.
  4. Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang, Lê Thị Lệ Hằng & Phan Liêu (2005), “Ảnh hưởng của anion silicate (SiO32-) và anion silicofluoride (SiF62-) đến khả năng hấp phụ và giải phóng lân của đất phèn”, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (số 1/2005), Tạp chí Khoa học - Công nghệ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, tr. 64-67.
  5. Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang, Lê Thị Lệ Hằng & Phan Liêu (2005), “Ảnh hưởng của việc bón lân, silicate natri và silicofluor natri đến sự sinh trưởng và hấp thu dinh dưỡng của cây lúa trồng trên đất phèn trong nhà lưới”, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (số 3+4/2005), Tạp chí Khoa học - Công nghệ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, tr. 33-36.
  6. Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang, Lê Thị Lệ Hằng & Phan Liêu (2005), “Nghiên cứu khả năng sử dụng phosphate tự nhiên nâng cao năng suất lúa trên đất phèn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu và sử dụng phân bón cho lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Mộc Hóa - 16/9/2005, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 35-49.
  7. Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang, Lê Thị Lệ Hằng & Phan Liêu (2005), “Nghiên cứu sử dụng Na2SiO3 và Na2SiF6 trong việc nâng cao hiệu lực phân lân đối với lúa trên đất phèn”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu và sử dụng phân bón cho lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, Mộc Hóa - 16/9/2005, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 117-133.
  8. Trần Thị Tường Linh (2008), Một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân trong canh tác lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, Kỷ yếu Hội nghị nâng cao hiệu quả và các giải pháp sử dụng phân bón cho lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, Tp. Hồ Chí Minh - ngày 18/7/2008, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp & PTNT, tr. 296-315.
  9. Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang & Lê Thị Lệ Hằng (2012), “Ảnh hưởng của silicate sodium (Na2SiO3) và silicofluoride sodium (Na2SiF6) đến khả năng hấp phụ lân của đất lúa miền Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (số 09 năm 2012), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tr. 144-149.

10.  Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang & Lê Thị Lệ Hằng (2012), “Ảnh hưởng của oxalate đối với khả năng hấp phụ lân của đất lúa miền Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (số 09 năm 2012), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tr. 150-156.

11.  Trần Thị Tường Linh, Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Thị Kiều Linh (2014), “Giới thiệu một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông thuộc các tỉnh thành phía Nam, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - tháng 12/2014, tr. 94-102.

12.  Trần Thị Tường Linh (2014), Đặc điểm hấp phụ, giải phóng lân và sử dụng silicate để nâng cao hàm lượng lân hữu dụng trong đất lúa Nam Việt Nam, Luận án Tiến Sĩ Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

13.  Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang (2015), “Vai trò của silic đối với cây trồng”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh - ngày 28/5/2015, Nhà xuất bản Nông nghiệp, tr. 268-281.

Đề tài nghiên cứu

14.  “Nghiên cứu dinh dưỡng lân trong đất lúa ĐBSCL, Chương trình thâm canh lúa ĐBSCL, KN 01-10-16, 1992-1994.

15.  “Quan trắc và Phân tích Môi trường Đất miền Nam”, Chương trình Quan trắc Môi trường do Cục Môi trường chủ trì, 1996-2006.

16.  “Sử dụng trực tiếp các dạng đá phosphate cho sản xuất lúa trên đất phèn Việt Nam”, 1998-2001, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Viện Nghiên cứu Lân Quốc tế - IMPHOS.

17.  “Đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả nông học của đá phosphate tự nhiên đối với cây cà phê và một số cây ăn trái ở Việt Nam”, 2004-2007, đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM và Viện Nghiên cứu Lân Quốc tế - IMPHOS.

18.  “Nghiên cứu khả năng ứng dụng phytohormon trong việc điều khiển giới tính hoa của cây xoài và cây điều”, đề tài cấp Bộ, 2007-2009.

19.  “Nghiên cứu sử dụng vỏ trái ca cao làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ bón gốc cho cây ca cao và thức ăn bổ sung vào khẩu phần ăn của bò tại Châu Thành, Bến Tre”, đề tài cấp Tỉnh, 2007-2010.

20.  “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất ức chế sinh trưởng (Retardant) trong việc tăng cường khả năng chịu hạn ở cây đậu nành”, đề tài cấp Cơ sở, 2008-2009.

21.  “Nghiên cứu quy trình nhân sinh khối mô sẹo thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) và các giải pháp cải thiện hàm lượng taxane trong sinh khối”, đề tài cấp Bộ, 2009-2010.

22.  “Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh có hoạt tính phân giải lân cao, có khả năng phối hợp với vi sinh cố định đạm cho mục tiêu hình thành chế phẩm phân bón vi sinh chuyên dùng cho cây trồng cạn trên đất xám vùng Đông Nam Bộ”, đề tài cấp Cơ sở, 2010-2011.

23.  “Nghiên cứu tác động của chất thải chăn nuôi heo đến vi sinh vật phân giải phospho (PSM) tại vùng đất nhiễm phèn”, đề tài cấp Đại học Quốc gia, 2010-2011.

24.  “Ứng dụng silic trong việc nâng cao khả năng kháng bệnh đạo ôn (do nấm Piricularia oryzae) của cây lúa”, đề tài cấp Cơ sở, 2012-2013.

25.  “Tuyển chọn, xây dựng quy trình nhân sinh khối và ứng dụng một số chủng vi sinh có khả năng phân hủy nhanh hoạt chất cypermethrin cải thiện môi trường”, đề tài cấp Bộ, 2013-2014.

26. “Ứng dụng phân bón lá sinh học chiết xuất từ trùn quế (Perionyx excavatus) trong canh tác rau an toàn tại hộ gia đình ở nội thành”, đề tài cấp Trường, 2015.

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Tìm Kiếm 

 Truy Cập 

 Trực tuyến 

Hiện có 576 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 DƯ LUẬN 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...