Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sách hay Sách hay Cơ cấu trí khôn – Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn
Cơ cấu trí khôn – Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn PDF Print E-mail
Thursday, 14 April 2016 03:30

Cơ cấu trí khôn – Lý thuyết về nhiều dạng trí khôn [Frames of Mind – The theory of Multiple Intelligences] là cuốn sách gối đầu giường của sinh viên sư phạm và các nhà tâm lý học nhiều nước.

Trong quyển sách dày 588 trang này tác giả trình bày chi tiết về lý thuyết mà mình đã xây dựng như tên gọi của sách, viết tắt là MI. Cốt lõi của thuyết MI là thừa nhận nhiều thành phần trí khôn trong một hoặc những năng lực người. Những dạng trí khôn khác nhau đó là: trí khôn ngôn ngữ, trí khôn âm nhạc, trí khôn logic-toán, trí khôn không gian, trí khôn cơ thể - tri giác vận động và cả trí khôn cá nhân (trí khôn này lại gồm hai thành phần: trí khôn cá nhân hướng vào bên trong con người mình và trí khôn cá nhân hướng sang người khác). Những dạng trí khôn đó không nhất thiết bộc lộ hết ở một con người. Một dạng kỹ năng và kỹ xảo của con người có khi không huy động hết mọi dạng trí khôn đó. Hệ quả giáo dục khi vận dụng lý thuyết MI đó ra sao?

Đối với sinh viên sư phạm, việc tham khảo lý thuyết này là một việc làm có ý nghĩa cho công tác giáo dục thế hệ trẻ của các bạn. Sách cũng có phần gợi ý và ứng dụng để các nhà giáo dục tham khảo.


 


 Lượng Truy Cập