Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sách hay Sách hay NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC DẠY HỌC
NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC DẠY HỌC PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 14 Avril 2016 03:41

 

NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC DẠY HỌC

Luận cứ toàn diện về dạy học hiệu quả

(THE ART AND SCIENCE OF TEACHING

Comprehensive framework for effective instruction)

Tác giả: Robert J. Marzano

Dịch giả : GS. TS. Nguyễn Hữu Châu

Hiệu đính : Lê Văn Canh

Số trang : 240 trang


Sẽ chẳng có gì mới khi nói rằng, dạy học vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Các nhà nghiên cứu về giáo  dục  sẽ không bao giờ có đủ khả năng định ra các phương pháp dạy học phù hợp với mọi học sinh và mọi lớp học. Điều tốt nhất mà các nhà nghiên cứu có thể mang lại là cho chúng ta biết phương pháp dạy học nào có nhiều khả năng nhất để thực sự có hiệu quả với các học sinh. Mỗi giáo viên phải tự xây dựng phương pháp dạy học cụ thể cho học sinh của mình tại thời điểm thích hợp. Bởi lẽ đó, phần quan trọng của việc dạy học có hiệu quả phải là nghệ thuật và cuốn sách này cũng vì vậy có tên gọi Nghệ thuật và khoa học dạy học.

Mô hình toàn diện về quá trình dạy học hiệu quả được trình bày trong cuốn sách dưới dạng
10 câu hỏi mục tiêu, gồm 10 chương, mỗi chương đề cập tới các câu hỏi ở mức độ chi tiết cần thiết, chúng tạo ra một trình tự lập kế hoạch logic cho việc thiết kế quá trình dạy học hiệu quả : (1) Tôi phải làm gì để xây dựng và thông báo các mục tiêu học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh và khen ngợi thành tích học tập? (2) Tôi phải làm gì để giúp học sinh tương tác một cách hiệu quả với kiến thức mới? (3) Tôi phải làm gì để giúp học sinh thực hành và hiểu sâu kiến thức mới? (4) Tôi phải làm gì để giúp học sinh xây dựng và kiểm nghiệm các giả thuyết về kiến thức mới? (5) Tôi phải làm gì để thu hút sự tham gia của học sinh? (6) Tôi phải làm gì để thiết lập duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp? (7) Tôi phải làm gì để nhận biết và ghi nhận việc chấp hành nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp? (8) Tôi phải làm gì để xây dựng và duy trì  các mối quan hệ hiệu quả với học sinh? (9) Tôi phải làm gì để thể hiện những kì vọng tới tất cả các học sinh? (10) Tôi phải làm gì để xây dựng các bài học hiệu quả được tổ chức thành một đơn vị bài học chặt chẽ?

 


 Lượng Truy Cập