Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sách hay Sách hay TÁM ĐỔI MỚI ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁO VIÊN GIỎI
TÁM ĐỔI MỚI ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁO VIÊN GIỎI PDF Imprimer Envoyer
Jeudi, 14 Avril 2016 03:44

 

 

TÁM ĐỔI MỚI ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁO VIÊN GIỎI (BECOMING A BETTER TEACHER: EIGHT INNOVATIONS THAT WORK)

Tác giả: Giselle O. Martin-Kniep

Dịch giả : Lê Văn Canh

Số trang : 200 trang


Cuốn sách  giới thiệu những đổi mới hay, đáng được đưa vào đời sống nhà trường. Đối tượng của cuốn sách là giáo viên, những cán bộ quản lí ít có điều kiện tiếp cận với những đổi mới này qua con đường chính quy và mong muốn được áp dụng những đổi mới đó. Sách cũng phù hợp với những giáo viên đã từng được làm quen với những nguyên lí của nền giáo dục vị người học nhưng chưa có nhiều cơ hội để gắn kết những nguyên lí đó vào một thể thống nhất. Tám đổi mới được trình bày trong cuốn sách này là một khối thống nhất, chúng giúp xây dựng được một môi trường học tập vị người học vừa công bằng, vừa chặt chẽ về mặt khoa học. Bạn đọc có thể bắt đầu đầu đọc và nghiên cứu bất kì đổi mới  nào trong số tám đổi mới được trình bày trong cuốn sách : (1) Những câu hỏi cốt lõi, (2) Tích hợp chương trình, (3) Thiết kế chương trình và đánh giá theo chuẩn, (4) Đánh giá sát với thực tế đời sống, (5) Hướng dẫn chấm điểm, (6) Túi hồ sơ bài làm, (7) Chiêm nghiệm, và (8) Nghiên cứu cải tiến. Các chương giới thiệu những đổi mới có bố cục giống nhau gồm các phần như cơ sở đặt vấn đề, mô tả những yêu cầu của đổi mới cụ thể và cách vận dụng đổi mới đó vào các điều kiện lớp học khác nhau, và cuối cùng là phần tổng quan các bước mà giáo viên cần tuân thủ để triển khai nội dung đổi mới vào thực tế giảng dạy. Mỗi chương lại xoay quanh một câu hỏi cốt lõi và được minh hoạ bằng những mô hình thực hiện mẫu rút ra từ thực tế giảng dạy của giáo viên và những ý tưởng được ghép lại với nhau, nhằm giúp giáo viên đang giảng dạy ở các trường phổ thông nắm bắt được nội dung của chương đó. Cuối mỗi chương là phần chú giải các tài liệu cần tham khảo thêm.

 


 Lượng Truy Cập