Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Sách hay Sách hay QUẢN LÍ HIỆU QUẢ LỚP HỌC
QUẢN LÍ HIỆU QUẢ LỚP HỌC PDF 打印 E-mail
周四, 2016年 04月 14日 03:51


 

 

QUẢN LÍ HIỆU QUẢ LỚP HỌC (CLASSROOM MANAGEMENT THAT WORKS)

Tác giả: Robert J. Marzano,
Jana S.Marzano, Debra J. Pickering ...

Dịch giả : Phạm Trần Long

Hiệu đính: Lê Văn Canh

Số trang : 196 trang

Trong cuốn Quản lí hiệu quả lớp học, Robert J. Marzano khẳng định : Giáo viên là người đóng nhiều vai trò khác nhau trong một lớp học, nhưng chắc chắn một trong những vai trò quan trọng nhất đó là quản lí lớp học. Chính giáo viên là nhân tố quan trọng duy nhất ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh, hay ít nhất đó cũng là nhân tố quan trọng nhất và duy nhất mà chúng ta có thể tác động đến.

Tác động của giáo viên đến thành tích học tập của học sinh là rõ ràng. Nhưng để đạt được hiệu quả giảng dạy, người giáo viên phải thực hiện nhiều nhiệm vụ và các nhiệm vụ này có thể phân thành ba vai trò chính : (1) Lựa chọn và áp dụng biện pháp giảng dạy một cách hiệu quả nhất, (2) Thiết kế chương trình giảng dạy tạo thuận lợi cho việc học của học sinh và (3) Sử dụng hiệu quả các biện pháp phản lí lớp học. Ba vai trò này được tác giả luận giải một cách rất thuyết phục và khoa học trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu mới nhất về giáo dục nói chung và quản lí lớp học nói riêng. Trong đó, vai trò thứ ba - Quản lí hiệu quả lớp học - được tác giả đặc biệt nhấn mạnh và chính là chủ để của
cuốn sách.

Trong toàn bộ nội dung cuốn sách, giáo viên có thể tìm thấy những phương pháp, những thủ thuật được trình bày một cách vừa chi tiết vừa cụ thể nhưng rất gợi mở để vận dụng vào trong từng lớp học, từng tình huống sư phạm cụ thể như đã từng gặp phải trong lớp học của mình. Các chi tiết, minh họa cho các yếu tố, tình huống khác nhau của việc quản lí lớp học được tác giả trình bày rất sinh động, súc tích trong 8 chương của Quản lí hiệu quả lớp học.

 


 Lượng Truy Cập