Ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Khoa Học Giáo Dục
Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.
  

Home Phát triển năng lực tự học Nghiên cứu giáo dục Nghiên cứu giáo dục HẬU QUẢ LÂU DÀI CỦA SỰ ĐƯỢC ƯA THÍCH VÀ BỊ HẤT HỦI
HẬU QUẢ LÂU DÀI CỦA SỰ ĐƯỢC ƯA THÍCH VÀ BỊ HẤT HỦI PDF. In Email
Chủ nhật, 17 Tháng 4 2016 04:01

Nhà nghiên cứu là ai? và mục đích nghiên cứu là gì? Kết quả phát triển có như nhau đối với trẻ con được ưa thích và không được ưa thích hay không? Sự được ưa thích và bị hất hủi có hướng trẻ đi theo những con đường phát triển khác nhau hay không? Patricia Morison và Ann Masten (1991) muốn trả lời những câu hỏi này.

Làm cách nào các nhà nghiên cứu đánh giá chủ đề quan tâm? Morison và Masten nhận dạng đứa trẻ được ưa thích và bị hất hủi bằng cách yêu cầu học sinh lớp 3 – 6 ấn định vai trò cho bạn học cùng lớp trong một trò chơi lớp học tưởng tượng. Đứa trẻ được ưa thích được nhận dạng như số trẻ con thường được ấn định các vai trò chẳng hạn như “lãn đạo tốt”, “mọi người thích làm việc chung” và “có nhiều bạn”. Đứa trẻ bị hất hủi là những đứa trẻ thường xuyên bị ấn định các vai trò như “kiếm chuyện với bạn khác”, “quá hách dịch” và “chọc ghẹo bạn khác quá mức”. Bảy năm sau, đứa trẻ bà bố mẹ điền xong bảng câu hỏi đánh giá kết quả học tập, kỹ năng xã hội và tự đánh giá.

Trẻ con trong nghiên cứu là ai? Ban đầu, 207 đứa trẻ trong các lớp 3-6 được kiểm tra, 183 trong số này điền xong bảng câu hỏi này vào 7 năm sau.

Thiết kế nghiên cứu là gì? Nghiên cứu này là nghiên cứu tương quan vì Morison và Masten quan tâm đến quan hệ đang tồn tại tự nhiên giữa hai tập hợp biến số: được ưa thích và bị hất hủi trong lần kiểm tra đầu tiên và kết quả học tập, kỹ năng xã hội và tự đánh giá trong lần kiểm tra thứ hai. Nghiên cứu là nghiên cứu theo chiều dọc vì đứa trẻ được quan tâm hai lần, một lần vào lớp 3-6 và lần thứ hay vào 7 năm sau.

Có sự quan tâm đạo đức trong nghiên cứu hay không? Không. Mục đích chung của nghiên cứu được giải thích rồi sau đó bố mẹ và con cái đồng ý tham gia.

Kết quả ra sao? Nghiên cứu cho thấy sự tương quan giữa sự được nổi tiếng và bị hất hủi ở lớp 3 – 6 và kết quả học tập, kỹ năng xã hội và tự đánh giá mình vào 7 năm sau. Trẻ con được ưa thích ở lớp 3 – 6 học tốt trong trường học, có kỹ năng xã hội và thái độ tự trọng cao. Trái lại, đứa trẻ bị hất hủi nhiều nhất ở lớp 3 – 6 không học tốt trong trường học và có thái độ tự trong thấp.

Nhà nghiên cứu kết luận ra sao? Đứa trẻ được ưa thích phù hợp với các nhóm thay vì làm cho nhóm điều chỉnh để phù hợp với mình. Khi mâu thuẫn phát sinh, đứa trẻ được ưa thích cố tìm hiểu vấn đề và đưa ra giải pháp. Qua thời gian, kỹ năng ủng hộ xã hội của trẻ con được ưa thích sinh lời nhưng may thay sự thiếu kỹ năng của đứa trẻ bị hất hủi cũng có giá trị.

Robert V.Kail, John C.Cavanaugh

 


 Lượng Truy Cập