Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016 PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 8 2016 01:06


THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thông tin các ngành xét tuyển

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Điểm sàn

xét tuyển

1

Quản lý giáo dục

D140114

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh


Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

32

16.5

2

Giáo dục Chính trị

D140205

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

11

16.5

3

Sư phạm Toán học

D140209

TOÁN, Vật lý, Hóa học
TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh

35

29

4

Sư phạm Tin học

D140210

Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh

33

16.5

5

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán, VẬT LÝ, Hóa học
Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh
Toán, VẬT LÝ, Ngữ văn

5

29

6

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

31

31

7

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, SINH HỌC
Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh

22

26

8

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý
Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử
Toán, NGỮ VĂN, Địa lý

33

29

9

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

24

26

10

Sư phạm Địa lý

D140219

Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ
Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÝ
Toán, Tiếng Anh, ĐỊA LÝ
Ngữ văn, Tiếng Anh, ĐỊA LÝ

49

29

11

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

4

20

12

Giáo dục Tiểu học

D140202

Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

44

19.5

13

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

6

19.5

14

Giáo dục Đặc biệt

D140203

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Sinh học

1

16.5

15

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

27

29

16

Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

1

22

17

Sư phạm Tiếng Pháp

D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

17

22

18

Sư phạm

Tiếng Trung Quốc

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

3

22

19

Ngôn ngữ Anh
Chương trình đào tạo:
- Tiếng Anh thương mại;
- Tiếng Anh biên, phiên dịch.

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

121

29

20

Ngôn ngữ Nga-Anh

D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

60

22

21

Ngôn ngữ Pháp
Chương trình đào tạo:
- Tiếng Pháp du lịch
- Tiếng Pháp biên, phiên dịch

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn,  TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

62

20

22

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

64

22

23

Ngôn ngữ Nhật
Chương trình đào tạo:
- Tiếng Nhật biên, phiên dịch

D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

71

26

24

Vật lý học

D440102

Toán, VẬT LÝ, Hóa học
Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh

74

26

25

Hóa học

Chương trình đào tạo:

- Hóa vô cơ

- Hóa hữu cơ

D440112

Toán, Vật lý, HÓA HỌC

Toán, HÓA HỌC, Sinh học

55

28

26

Quốc tế học

D220212

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

37

16.5

27

Việt Nam học
Chương trình đào tạo:
- Văn hóa - Du lịch

D220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

72

16.5

28

Văn học

D220330

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

51

26

29

Tâm lý học

D310401

Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

46

16.5

30

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh

51

16.5

31

Tâm lý học giáo dục

D310403

Toán học, Vật lý, Hóa học
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

32

15.0

32

Ngôn ngữ Hàn quốc

D220210

Toán học, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH

68

20

33

Công tác xã hội

D760101

Toán học, Vật lý, Hóa học
Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

80

15.0

2. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 theo cụm thi do các trường Đại học chủ trì theo Qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 và kết quả thi các môn năng khiếu (do Trường tổ chức) để xét tuyển.

Điểm xét tuyển:

+ Xét tuyển theo ngành và tổ hợp các môn thi.

+ Các ngành có môn thi chính: điểm môn chính nhân hệ số 2.

3. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 21/08/2016 đến hết ngày 31/08/2016

-  Phương thức nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng bổ sung đợt 1: thí sinh có thể chọn một trong 3 phương thức sau:

+ Nộp hồ sơ bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện về địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, địa chỉ 280 An Dương Vương phường 4 Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh; (Thí sinh có thể download mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tại đây.)

+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại Trường (không tiếp nhận đăng ký vào các ngày 26/8, 27/8, 28/8 do Trường tổ chức thi tuyển sinh sau đại học)

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Q. 5, Tp. HCM.

Điện thoại: (08) 38 35 2020 (Ext: 141).

Thí sinh chuẩn bị phiếu ĐKXT (đã điền đầy đủ thông tin) đến nộp lệ phí tại điểm thu hồ sơ tại Trường và đăng ký trực tuyến (online) trên trang thông tin của Bộ GD&ĐT.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ (thí sinh đã đăng ký xét tuyển đợt 1 vào trường nhưng không trúng tuyển nếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung thì không phải đóng lệ phí).

Thông tin chuyển khoản

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 1606201036044, tại Ngân hàng Agribank An Phú TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền:  [SBD][Họ và Tên] (phí nộp/chuyển khoản thí sinh chịu). (ví dụ về cách ghi giấy nộp tiền)

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ

===============================================================

Trường dự kiến thời gian nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào ngày 06/09/2016

Thí sinh có thể chuẩn bị trước hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây.

Riêng giấy báo nhập học, Trường sẽ cấp cho thí sinh khi đến nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT và hồ sơ nhập học (tại phòng Đào tạo)

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KHI NHẬP HỌC

Khi đến nhập học, thí sinh cần mang theo đầy đủ các loại giấy tờ sau:

1)    Giấy báo nhập học bản chính (Sinh viên sao y, công chứng nhiều bản để sử dụng về sau);

2)    Lý lịch học sinh-sinh viên theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo (có xác nhận của địa phương);

3)    Bản sao Giấy khai sinh hoặc sao y công chứng Giấy khai sinh;

4)    Bản sao y công chứng Học bạ THPT hoặc BTVH.

5)    Bản sao y công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (đối với sinh viên tốt nghiệp trước năm 2016) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2016);

6)    Đối với Nam sinh viên: mang theo giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH QS cấp Quận, Huyện cấp,

giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH QS cấp xã, phường nơi cư trú cấp

7)    Giấy chứng nhận ưu tiên: Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, dân tộc ít người, vùng cao, hộ nghèo, hộ cận nghèo mỗi thứ 2 bản (nếu có).

8)    Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn TNCS HCM (nếu có).

Lưu ý:

Sinh viên thực hiện đăng ký nhập học online theo địa chỉ http://nhaphoc.hcmup.edu.vn

- Nếu không cam kết phục vụ ngành giáo dục và đào tạo thì sinh viên phải đóng học phí, Trường tạm thu học kỳ I năm học 2016 - 2017: 3.500.000 đồng

-  Các khoản nhập học phải đóng: 210.000 đồng, bao gồm: bảo hiểm y tế: 115.000 đồng (Thời hạn bảo hiểm từ 01/10/2016 đến 31/12/2016), khám sức khỏe: 25.000 đồng, học phương pháp sử dụng thư viện và thẻ thư viện: 60.000 đồng, sổ tay sinh viên: 10.000 đồng. (Những sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế đến 31/12/2016 không phải đóng tiền bảo hiểm Y tế)

-  Sinh viên nộp các khoản trên vào tài khoản trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh số 1606201036044 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh An Phú. Nội dung nộp: ghi mã số báo danh, VD: SPS000001 và họ tên, VD: NGUYỄN VĂN A. Khi nhập học mang theo giấy nộp tiền.

-  Các loại giấy tờ từ mục 1 đến mục 6 đựng trong túi hồ sơ (theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo )

Sinh viên đến trường nhập học chậm sau 15 ngày kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo nhập học mà không có lý do chính đáng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển

Thông tin đường dây nóng và hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Số điện thoại: 0913 773 517 (Thầy Lê Hùng Cường)