Get Adobe Flash player

Phôi Giấy Chứng nhận Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp cơ sở

LƯU Ý:

- Số     /GCN-ĐTN là Số giấy chứng nhận được gửi cho cơ sở kèm theo quyết định công nhận danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp cơ sở

- Ngày tháng năm là ngày của Quyết định công nhận danh hiệu của cơ sở.

-  Để in danh sách chứng nhận, các đồng chí có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng mail merge trong Microsoft Word: tại đây

 

(Ảnh mẫu)

Chuyên Mục

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1