Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Kết quả thi đầu vào lớp "Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - English language teaching methodology" (Khóa 30) PDF. In Email
Thứ ba, 23 Tháng 5 2017 01:29

Kết quả tại đây

Bắt đầu học lúc 8g00 ngày 02/07/2017 tại phòng học A203 - dãy A - cơ sở 280 An Dương Vương Q5