Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo kết quả thi tuyển sinh và tốt nghiệp các ngành hệ VLVH tổ chức tại Trường năm 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 03:32

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển sinh và tốt nghiệp các ngành hệ VLVH năm 2017 như sau:

1. Tâm lí học (tốt nghiệp): xem tại đây

2. GDMN tại Bách Việt (tốt nghiệp): xem tại đây

3. Toán VB2: xem tại đây

4. Toán liên thông: xem tại đây

5. Tâm lí học VB2: xem tại đây

6. GDTH VB2: xem tại đây

7. GDMN: xem tại đây