Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Thạc sĩ Ngành đào tạo Hệ thống các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ
Hệ thống các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ PDF 打印 E-mail
周二, 2017年 10月 17日 05:13

HỆ THỐNG CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Tên chuyên ngành

Mã chuyên ngành

1

Đại số và lí thuyết số

DAIS

2

Địa lí học

DLHO

3

Giáo dục học

GDHO

4

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

GDMN

5

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

GDTH

6

Hình học và tôpô

HHTP

7

Hóa hữu cơ

HOHC

8

Hóa vô cơ

HOVC

9

Khoa học máy tính

KHMT

10

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học

PPHH

11

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

PHAP

12

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

LPTQ

13

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

TOAN

14

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

VATL

15

Lí luận văn học

LLVH

16

Lịch sử thế giới

LSTG

17

Lịch sử Việt Nam

LSVN

18

Ngôn ngữ học

NNHO

19

Quản lí giáo dục

QLGD

20

Sinh thái học

STHO

21

Tâm lí học

TALI

22

Toán giải tích

GITI

23

Văn học nước ngoài

VHNN

24

Văn học Việt Nam

VHVN

25

Vật lí nguyên tử

VLNT

Tổng số có 25 chuyên ngành

 

 

HỆ THỐNG CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT

Tên chuyên ngành

Mã chuyên ngành

1

Đại số và lí thuyết số

DAIS

2

Địa lí học

DLHO

3

Giáo dục học

GDHO

4

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

GDMN

5

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

GDTH

6

Hình học và tôpô

HHTP

7

Hóa hữu cơ

HOHC

8

Hóa vô cơ

HOVC

9

Khoa học máy tính

KHMT

10

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học

PPHH

11

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Pháp

PHAP

12

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

LPTQ

13

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

TOAN

14

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí

VATL

15

Lí luận văn học

LLVH

16

Lịch sử thế giới

LSTG

17

Lịch sử Việt Nam

LSVN

18

Ngôn ngữ học

NNHO

19

Quản lí giáo dục

QLGD

20

Sinh thái học

STHO

21

Tâm lí học

TALI

22

Toán giải tích

GITI

23

Văn học nước ngoài

VHNN

24

Văn học Việt Nam

VHVN

 


 Truy cập