Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN Hội thảo Khoa học và Nghiên cứu sinh năm học 2019
Hội thảo Khoa học và Nghiên cứu sinh năm học 2019 PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 07:10

Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2019. Xem file

- Phụ lục 1. Quy định trích dẫn theo APA. Xem file

- Phụ lục 2. Quy định trích dẫn theo IEEE. Xem file

 


 Truy cập