Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Thạc sĩ Lịch học Thời khóa biểu K30.1
Thời khóa biểu K30.1 PDF 打印 E-mail
周四, 2018年 11月 01日 17:00

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

1

LL&PP DHBM Toán

TKB

Danh sách

2

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

Danh sách

3

LL&PP DHBM Hóa học

TKB

Danh sách

4

Quản lý giáo dục

TKB

Danh sách

5

Giáo dục học

TKB

Danh sách

6

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

Danh sách

7

Tâm lý học

TKB

Danh sách

8

Địa lý học

TKB

Danh sách

9

LL&PP DHBM tiếng Anh

TKB

Danh sách

 

 

Lịch học Đợt 1 (các môn chung), cao học khóa 30. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Tự nhiên. Xem file

Danh sách phân chia lớp Triết học. Khối ngành Khoa học Xã hội và Ngoại ngữ. Xem file

Danh sách phân chia lớp Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý:

- Đối với những học viên đăng kí học ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp sẽ được ghép học với Khóa 31

- Học viên không xin đổi lớp học dưới bất kì hình thức nào

 


 Truy cập