280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Công đoàn
Các công đoàn bộ đóng góp quỹ ủng hộ người nghèo PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 11 2017 10:32
Stt Đơn vị Số tiền
1 Khoa Toán Tin 2,500,000
2 Khoa CN Thông Tin 3,660,000
3 Khoa Vật Lý 2,000,000
4 Khoa Hóa Học 3,350,000
5 Khoa Sinh Học 3,440,000
6 Khoa Ngữ Văn 4,600,000
7 Khoa Lịch Sử 2,650,000
8 Khoa Địa Lý 3,200,000
9 Khoa Tiếng Anh 3,000,000
10 Khoa Tiếng Nga 1,000,000
11 Khoa Tiếng Trung 4,600,000
12 Khoa Tiếng Pháp 1,500,000
13 Khoa Tiếng Nhật 700,000
14 Khoa GD Chính Trị 3,800,000
15 Khoa Tâm lý 5,010,000
16 Khoa KHGD 4,070,000
17 Khoa GD Thể Chất 6,400,000
18 Khoa GD Tiểu Học 5,000,000
19 Khoa GD Mầm Non 4,700,000
20 Khoa GD Đặc Biệt 1,423,000
21 Khoa GD Quốc Phòng Đã đóng bên
hưởng lương
22 Phòng TC Hành Chánh 4,280,000
23 Phòng Đào Tạo 2,020,000
24 Phòng KH Tài Chính 3,800,000
25 Phòng QTTB - Y Tế 4,370,000
26 P.CTCT-HSSV 900,000
27 Phòng Sau Đại Học 1,800,000
28 P.KHCN&MT-TCKH 1,130,000
29 P.Hợp Tác Quốc Tế 850,000
30 Phòng TTĐT 550,000
31 Phòng CNTT 700,000
32 CĐBP P.KT-ĐBCL 2,125,000
33 Tổ GD Nữ Công 1,200,000
34 Ký Túc Xá 1,180,000
35 Thư Viện 2,470,000
36 Nhà Xuất Bản 1,785,000
37 Trường THTH 5,710,000
38 Viện NCGD 4,733,000
39 Trung Tâm Tin Học 800,000
40 Trung Tâm Ngoại Ngữ 1,810,000
41 Trung Tâm PTKNSP 700,000
42 Khoa Tiếng Hàn 500,000
Tổng cộng: 110,016,000
Viết bằng chữ:    Một trăm mười triệu không trăm mười sáu nghìn đồng.
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu