Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Kết quả thi ngành Tâm lí học, Sư phạm Toán liên thông - văn bằng 2, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học PDF. In Email
Thứ tư, 22 Tháng 11 2017 00:39

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi các ngành Tâm lí học, Sư phạm Toán liên thông - văn bằng 2, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học: danh sách 1, danh sách 2