Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thủ tục nhập học các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Thủ tục nhập học các ngành SP Toán VB2, Tâm lý học VB2, Giáo dục Tiểu học VB2, SP Toán Liên thông kỳ thi ngày 27/8/2017 tại Trường ĐHSP Tp. HCM như sau:

1/ Học phí Học kỳ I năm học 2017-2018

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   5.180.000 đ

+ Ngành Tâm lý học VB 2:              5.180.000 đ

+ Ngành SP Toán VB 2:                  6.095.000 đ

+ Ngành SP Toán hệ Liên thông:   6.095.000 đ

Sinh viên nộp học phí từ ngày 19/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017 tại:

-      Phòng Kế hoạch Tài chính (A 205), Trường ĐHSP, 280 An Dương Vương, P4, Q5.

-       Nộp vào tài khoản trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh số 1606201036044 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh An Phú.

Ví dụ: Sinh viên Đào Quốc Phan Uyên có mã sinh viên 43.07.101.074, nội dung ghi: Mã Sinh viên: 43.07.101.074

họ và tên: Đào Quốc Phan Uyên

2/ Thời gian nhập học:

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   Từ 11/11/2017 (lớp Thứ 7, Chủ nhật)

Tại phòng C 307, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   Từ 11/11/2017 (lớp Tối 2,4,6)

Tại phòng A 414, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành Tâm lý học VB 2:    Từ 11/11/2017.

Tại phòng A 404, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành SP Toán VB 2:                  Từ 19/11/2017.

Tại phòng A 401, cơ sở 2 trường ĐHSP, 222 Lê Văn Sĩ Quận 3

+ Ngành SP Toán hệ Liên thông:   Từ 19/11/2017.

Tại phòng A 402, cơ sở 2 trường ĐHSP, 222 Lê Văn Sĩ Quận 3