Phòng Đào Tạo
Đoàn Kết & Phát Triển
 
 
Tin Tức
Thông báo chiêu sinh lớp hoàn chỉnh kiến thức ngành "Quản lí Giáo dục" và "Giáo dục học"


THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Chuẩn bị thi đầu vào cao học ngành Quản lý Giáo dục năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Lớp hoàn chỉnh kiến thức Quản lý Giáo dục cho các học viên chuẩn bị thi vào Chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục năm 2018, chi tiết như sau:

1. Đối tượng:

Học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo các ngành không thuộc ngành Quản lý Giáo dục và muốn dự thi tuyển vào Chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2018.

2. Nội dung chương trình:

Học viên học các học phần sau đây:

TT

Nội dung các học phần

Số tín chỉ

1

Tâm lý học đại cương

2

2

Giáo dục học đại cương

2

3

Lịch sử các tư tưởng giáo dục

2

4

Đại cương về khoa học quản lý

2

5

Khoa học quản lý giáo dục

2

6

Quản lý hoạt động dạy học

2

7

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

2

Tổng cộng

14

3. Điều kiện xét miễn học các học phần:

3.1. Để được xét miễn học phần/giảm học phí trong chương trình hoàn chỉnh kiến thức, học viên cần nộp bản photo có công chứng bảng điểm các môn học đại học và bằng tốt nghiệp đại học có liên quan khi ghi danh.

3.2. Các học phần được xét miễn phải đảm bảo các điều kiện:

- Có tên giống với tên các học phần trong nội dung chương trình và số tín chỉ tương đương.

- Có điểm đạt yêu cầu trở lên căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian học:

- Cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Ngày nhập học (dự kiến): 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 03/3/2017.

5. Địa điểm: Phòng B402, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Học phí: 500.000 đồng/1 tín chỉ (trừ những học phần được xét miễn).

- Học viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng A.207 gặp cô Dương) hoặc có thể đóng qua ngân hàng theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 1606201036044 tại NHNN & PTNT Agribank chi nhánh An Phú.

+ Nội dung: Họ tên – Chuyển đổi Cao học GDH 2018 – Số điện thoại

(Ví dụ: Nguyễn Văn A – Chuyển đổi Cao học GDH 2018 – 09xxx)

7. Chứng nhận: Kết thúc khóa học những học viên tích lũy đủ các học phần quy định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận “Hoàn chỉnh kiến thức Quản lý giáo dục”.

8. Liên hệ ghi danh:

- Học viên liên hệ ghi danh trực tiếp tại: Phòng B402, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (gặp cô Phi hoặc thầy Thanh Hải) từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính.

- Thời gian nhận ghi danh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/3/2018.

- Số điện thoại liên hệ: 0838.352.020 (số máy lẻ 103).

Thầy Nhất (K. KHGD): 0917.177.368, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Thầy Kiên (P. Đào tạo): 0976.1333.89

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý: Học viên nộp bản scan xác nhận thanh toán trước ngày 02/3/2018 để tiện cho việc tổ chức lớp học.


THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC GIÁO DỤC HỌC

Chuẩn bị thi đầu vào cao học ngành Giáo dục học năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Lớp hoàn chỉnh kiến thức Giáo dục học cho các học viên chuẩn bị thi vào Chương trình Thạc sĩ ngành Giáo dục học năm 2018, chi tiết như sau:

1. Đối tượng:

Học viên đã tốt nghiệp đại học các hệ đào tạo các ngành không thuộc ngành Giáo dục học, Tâm lý – Giáo dục muốn dự thi tuyển vào Chương trình Thạc sĩ ngành Giáo dục học do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2018.

2. Nội dung chương trình:

Học viên học các học phần sau đây:

TT

Nội dung các học phần

Số tín chỉ

1

Tâm lý học đại cương

2

2

Giáo dục học đại cương

2

3

Lịch sử các tư tưởng giáo dục

2

4

Tổ chức hoạt động dạy học

2

5

Tổ chức hoạt động giáo dục

2

6

Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục

2

7

Nhân cách và lao động của nhà giáo Việt Nam

2

Tổng cộng

14

3. Điều kiện xét miễn học các học phần:

3.1. Để được xét miễn học phần/giảm học phí trong chương trình hoàn chỉnh kiến thức, học viên cần nộp bản photo có công chứng bảng điểm các môn học đại học và bằng tốt nghiệp đại học có liên quan khi ghi danh.

3.2. Các học phần được xét miễn phải đảm bảo các điều kiện:

- Có tên giống với tên các học phần trong nội dung chương trình và số tín chỉ tương đương.

- Có điểm đạt yêu cầu trở lên căn cứ theo Quy chế đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian học:

- Cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

- Ngày nhập học (dự kiến): 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 03/3/2017.

5. Địa điểm: Phòng B402, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Học phí: 500.000 đồng/1 tín chỉ (trừ những học phần được xét miễn).

- Học viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính (Phòng A.207 gặp cô Dương) hoặc có thể đóng qua ngân hàng theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Số tài khoản: 1606201036044 tại NHNN & PTNT Agribank chi nhánh An Phú.

+ Nội dung: Họ tên – Chuyển đổi Cao học GDH 2018 – Số điện thoại

(Ví dụ: Nguyễn Văn A – Chuyển đổi Cao học GDH 2018 – 09xxx)

7. Chứng nhận: Kết thúc khóa học những học viên tích lũy đủ các học phần quy định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận “Hoàn chỉnh kiến thức Giáo dục học”.

8. Liên hệ ghi danh:

- Học viên liên hệ ghi danh trực tiếp tại: Phòng B402, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (gặp cô Phi hoặc thầy Thanh Hải) từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính.

- Thời gian nhận ghi danh: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/3/2018.

- Số điện thoại liên hệ: 0838.352.020 (số máy lẻ 103).

Thầy Nhất (K. KHGD): 0917.177.368, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Thầy Kiên (P. Đào tạo): 0976.1333.89

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Lưu ý: Học viên nộp bản scan xác nhận thanh toán trước ngày 02/3/2018 để tiện cho việc tổ chức lớp học.