Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Lê Tín Thanh PDF. In Email
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 17:00

LÊ TÍN THANH

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh:

15/10/1985

Quê quán:

Bình Dương

Học vị: Tiến sĩ

,năm công nhận: 2011

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Hóa học hữu cơ 1, Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ, Tổng hợp hữu cơ

Đơn vị công tác:

Khoa Hóa học

Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:


Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B.PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Vuong T. M. H., Villemin D., Nguyen H. H., Le T. T., Dang T. T., Nguyen H. (2017), Programmed Site-selective Palladium Catalyzed Arylations of Thieno[3,2-b]thiophene, Chem. Asian J., 12(21), 2819.
  2. Le, T. T.; Chau, N. T. T.; Nguyen, T. T.; Brien, J.; Thai, T. T.; Nourry, A.; Castanet, A.-S.; Nguyen, K. P. P.; Mortier J. (2011), Evidence for a Trianion Intermediate in the Metalation of 4-Hydroxy-6,7-dimethoxy-8-methyl-2-naphthoic Acid. Methodology and Application to Racemic 5,5’-Didesisopropyl-5,5’-dialkylapogossypol Derivatives, J. Org. Chem., 76 (2), 601-608.
  3. Belaud-Rotureau, M.; Le, T. T.; Phan, T. H. T.; Nguyen, T. H.; Aissaoui, R.; Gohier, F.; Derdour, A.; Nourry, A.; Castanet, A.-S.; Nguyen, K. P. P.; Mortier, J. (2010), Synthesis of N-Aryl and N-Alkyl Anthranilic Acids via SNAr Reaction of Unprotected 2-Fluoro- and 2-Methoxybenzoic Acids by Lithioamides» Org. Lett., 12 (10), 2406-2409.
  4. Le, T. T.; Guillarme, S.; S. Saluzzo, C. (2010), New class of b-aminoalcohol ligands derived from isosorbide and isomanide : application in hydrogen transfer reduction of prochiral ketones» Tetrahedron, 66, 8893-8898.

Đề tài nghiên cứu

  1. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2017), Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính sinh học các dẫn xuất của 1,2,3-triazole. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
  2. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2016), Tổng hợp dẫn xuất amide của L-proline và ứng dụng trong tổng hợp các hợp chất b-amino carbonyl. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
  3. Lê Tín Thanh (cùng cộng sự) (2015), Khảo sát phản ứng Mannich với xúc tác zeolite trao đổi ion kim loại. Đề tài khoa học cấp cơ sở.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 802 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5