Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (03/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 02-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

C.205

Chủ nhật, tiết 6-10,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

A.413

Chủ nhật, tiết 1-5,

04/11/2018

1

80

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Sinh học

LLQ.D.105

Chủ nhật, tiết 1-10,

04/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.103

Thứ 2, tiết 1-5,

05/11/2018

1

30

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.103

Thứ 5, tiết 1-5,

08/11/2018

1

30

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.206

Thứ 5, tiết 6-10,

08/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Hội trường

Kí túc xá

Thứ 7, tiết 1-5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.108

Thứ 7, tiết 1-5,

10/11/2018

1

80

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.002

Chủ nhật, tiết 6-10,

11/11/2018

1

70

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LLQ.D.102

Thứ 7, tiết 6-10,

17/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.002

Chủ nhật, tiết 6-10,

18/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LVS.GĐ.A

Chủ nhật, tiết 1-5,

18/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Sinh học

A.403

Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1