Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Tuyển sinh Thạc sĩ Ôn thi tuyển sinh Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ đợt tháng 9/2019
Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ đợt tháng 9/2019 PDF 打印 E-mail
周四, 2019年 03月 07日 01:25

Lịch ôn tập đầu vào thạc sĩ, đợt 9/2019. Xem file

Danh sách phân chia lớp ôn tập môn Tiếng Anh. Xem file

Lưu ý: Những Anh/chị nào không có tên trong danh sách sẽ vào lớp Tiếng Anh 2

 


 Truy cập