Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Một số thông tin, hướng dẫn về sỡ hữu trí tuệ PDF Print E-mail
Sunday, 14 July 2019 03:48

MỘT SỐ THÔNG TIN, HƯỚNG DẪN VỀ SỠ HỮU TRÍ TUỆ

 

I. Cách viết Bản mô tả và Tóm tắt sáng chế

(Theo thông tin của: http://baohothuonghieu.com/banquyen/danh-muc/dang-ky-ban-quyen-tac-gia/576.html)

Tuỳ thuộc vào từng loại sáng chế mà mỗi loại có các cách trình bày như sau:

1. Sáng chế dạng cơ cấu

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ:

Phần mô tả

- Tên sáng chế: Nút chai sâm banh

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế

Sáng chế đề cập đến nút dùng để đóng chai sâm banh

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

Đã biết các nút dùng để đóng chai sâm banh có dạng hình trụ rỗng và các vành bít và nắp có rãnh theo biên dạng của cổ chai. Tuy nhiên, các nút này có nhược điểm là độ kín khít chưa cao và độ rung khi đóng chai cao.

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Do đó, mục đích của sáng chế là làm tăng độ kín của nút chai sâm banh và giảm rung khi đóng chai.

Để đạt được mục đích nêu trên, nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng ở đầu dưới với các vành bít ở đầu trên của nó, phần nắp ở bên trên phần trụ rỗng có rãnh theo biên dạng của cổ chai, nắp ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào ở mặt dưới của phần trụ rỗng có dạng hình bán cầu.

Nhờ có mặt mút vào có dạng hình bán cầu nên khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt nút vào bình bán cầu này, nhờ vậy mặt mút vào này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng của nút vào thành trong của cổ chai, do vậy làm tăng độ kín khít và giảm rung khi đóng chai.

- Mô tả vắn tắt các hình vẽ

Hình A-5 là hình vẽ cắt riêng của nút chai sâm banh theo sáng chế.

- Mô tả chi tiết sáng chế

Theo hình A-5 nút chai sâm banh theo sáng chế bao gồm phần trụ rỗng 1 ở đầu dưới của nút chai, phần trụ rỗng này có các vành bít 2 ở đầu trên của nó, phần nắp 3 ở bên trên phần trụ rỗng có 1 rãnh 4 theo biên dạng của cổ chai và nắp 5 ở mặt trên của nút chai, phần trụ rỗng 1 còn có mặt mút vào 6 ở mặt dưới của nó có dạng hình bán cầu.

Khi đóng chai, phần trụ rỗng 1 được đưa vào cổ chai cho đến khi mép chai tỳ vào rãnh 4 của phần nắp 3. Khi đó, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào hình bán cầu 6 làm cho mặt 6 này được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới của phần trụ rỗng1 vào thành trong của cổ chai, nhờ vậy làm tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai

- Yêu cầu bảo hộ

Nút chai sâm banh, với mục đích tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1) phần nắp (3) ở bên trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai. Khác biệt ở chỗ, mặt mút vào ô (6) ở mặt dưới của phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu.

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề cập đến nút chai sâm banh làm tăng độ khít và giảm độ rung khi đóng chai, nút này bao gồm phần trụ rỗng (1) ở đầu dưới với các vành bít (2) ở đầu trên của phần trụ rỗng (1) phần nắp (3) ở trên phần trụ rỗng (1) có rãnh (4) theo biên dạng của cổ chai và nắp (5) ở mặt trên của nút chai, khác biệt ở chỗ, mặt mút vào (6) ở mặt dưới cảu phần trụ rỗng (1) có dạng hình bán cầu, nhờ vậy, khi đóng chai, áp suất trong chai tác dụng lên mặt mút vào (6) làm cho mặt mút vào (6) được nắn phẳng và ép chặt mặt dưới cuả phần trụ rỗng (1) vào thành trong của cổ chai.

(Hình vẽ công bố - Hình A-5)

 

2. Sáng chế dạng chất

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

Phần mô tả

- Tên sáng chế: Hợp kim nền vàng

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế:

Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

Đã biết đến hợp kim nền vàng, trong đó ngoài vàng hợp kim này chứa 10% bạc và 0.5% gali. Nhược điểm của hợp kim này là có dạng đặc tính vật lý và công nghệ không cao.

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Mục đích của sáng chế là cải thiện đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim nền vàng. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất hợp kim nền vàng có thành phần (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

- Mô tả chi tiết sáng chế

Hợp kim nền vàng theo sáng chế có thành phần:

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

Hợp kim này được chế tạo theo phương pháp bao gồm các công đoạn: nấu cháy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 640 oC trong 24 giờ.

- Ví dụ thực hiện sáng chế

Chế tạo 100kg hơp kim:

Để chế tạo 100kg hơp kim cần trộn 53 kg vàng, 45.8 kg bạc, 0.9 kg gali, và 0.3 kg tạp chất bao gồm đồng, niken. asen, angtimon với điều kiện  mỗi loại chiếm < 0.1 kg với nhau, sau đó nấu cháy hợp kim trong lò cao tần và đồng nhất hóa ở nhiệt độ 640 oC. Sau 24 giờ, thu được hợp kim mong muốn.

Yêu cầu bảo hộ

1. Hợp chất nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, với mục đích cải thiện các đặc tính vật lý và công nghệ của hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề cập đến hợp kim nền vàng chứa bạc và gali, khác biệt ở chỗ, với mục đích cải thiện đặc tính vật lý và công nghệ cuả hợp kim, hợp kim này có thành phần khối lượng như sau (% khối lượng)

Vàng: 52 – 56

Bạc: 43 – 47

Gali: 0.9 – 1.2

Tạp chất còn lại

 

3. Sáng chế dạng phương pháp

BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ

Phần mô tả

- Tên sáng chế: Phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng thuốc diệt côn trùng

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế

Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng, cụ thể là phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng thuốc diệt côn trùng.

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế

Đã biết phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng cách phun hoặc tưới thuốc diệt côn trùng lên cây trồng và đất.

Phương pháp này có hiệu quả kinh tế thấp vì lượng thuốc phải sử dụng lớn. Ngoài ra, phương pháp này còn gây ô nhiễm môi trường.

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế

Mục đích của sáng chế là tiết kiệm thuốc và giảm mức độ ô nhiểm môi trường. Nhằm đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng, tiết kiệm thuốc và giảm mức độ gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp này bao gồm các bước: phết thuốc diệt côn trùng lên màng mỏng và phủ màng này lên đất trồng và cây công nghiệp

- Mô tả chi tiết sáng chế

Để thực hiện phương pháp theo sáng chế có thể sử dụng một loại thuốc diệt côn trùng nằm trong danh mục thuốc diệt côn trùng được phép sử dụng. Việc lựa chọn thuốc diệt côn trùng phụ thuộc vào loại côn trùng gây hại, mùa vụ, kiều kiện thời tiết, v.v…Cũng có thể phối hợp nhiều loại thuốc diệt côn trùng khác nhau cho một lần thực hiện. Thuốc diệt côn trùng hoặc loại thuốc diệt côn trùng nêu trên được pha chế theo tỉ lệ thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất và được phết lên màng mỏng. Có thể sử dụng phương pháp phết đã biết trong lĩnh vực kỹ thuật này, ví dụ phết bằng chổi, con lăn. Màng mỏng có thể được làm bằng chất liệu bất kỳ, nhưng tốt hơn là màng mỏng tự phân hủy để đỡ công thu dọn sau này.

Theo một phương pháp ưu tiên của sáng chế, thuốc diệt côn trùng được trộn với chất kết dính trước khi phết lên màng mỏng để tăng độ bám dính.

Sau khi phết thuốc diệt côn trùng màng mỏng được phủ lên đất trồng và cây nông nghiệp bằng tay hoặc có cơ giới.

- Hiệu quả đạt được của sáng chế

Nhờ việc phết thuốc diệt côn trùng lên màng móng được phủ lên đất và cây trồng, phương pháp theo sáng chế đạt được hiệu quả bảo vệ cây trồng và đất tương đương với giải pháp kĩ thuật đã biết là phun hoặc tưới thuốc trong khi chi phí thuốc diệt côn trùng cho 1 hecta đất giảm xuống còn 100 kg. Đồng thời, thuốc diệt côn trùng nằm trong màng mỏng được sử dụng triệt để để diệt côn trùng mà không thâm nhâp vào đất ít gây ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu bảo hộ

Phương pháp bảo vệ thực vật và đất trồng bằng thuốc diệt côn trùng, khác biệt ở chỗ, với mục đích tiết kiệm thuốc sử dụng và giảm mức độ gây ô nhiễm môi trường, phương pháp này bao gồm, phết thuốc diệt côn trùng lên màng mỏng và phủ màng.

BẢN TÓM TẮT SÁNG CHẾ

Sáng chế đề xuất phương pháp bảo vệ đất trồng và cây nông nghiệp bằng thuốc diệt côn trùng. Với mục đích tiết kiệm thuốc và giảm mức độ gây ô nhiễm môi trường. Phương pháp này bao gồm các bước: phết thuốc diệt côn trùng lên màng mồng và phủ màng này lên đất trồng và cây nông nghiệp.

 

II. Những khoản phí, lệ phí phải nộp khi đăng kí sáng chế, giải pháp hữu ích:

Để đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định tại thông tư số 22/2009/TT – BTC ngày 20/02/2009 của Bộ tài chính, bao gồm các khoản sau:

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ. Nếu bản mô tả có trên 5 trang thì từ trang thứ 6 trở đi, phải nộp thêm 12.000 đồng/trang

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng. Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì hình thứ hai trở đi phải nộp thêm 50.000 đồng/ hình vẽ

- Lệ phí thẩm định nội dung: 540.000 đồng/ điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế.

- Lệ phí công bố đơn độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích như lệ phí công bố đơn.

- Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

- Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Lệ phí duy trì hiệu lực đựơc nộp theo năm với một mức tăng dần. ví dụ năm thứ nhất và năm thứ 2 là 300.000 đồng/năm. Năm thứ 3 và năm thứ 4 là 480.000 đồng/năm…năm thư 17 đến năm thứ 20 là 4.200.000đồng/năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ.

 

III. Địa chỉ nộp Đơn đăng ký sáng chế

- Đơn đăng ký sáng chế phải được đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho Cục sở hữu trí tuệ (trụ sở chính hoặc qua các văn phòng đại diện)

- Lệ phí đăng ký sáng chế có thể nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ.

- Địa chỉ Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tạp Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 3920 8483 - 3920 8485      Fax: (028) 3920 8486

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tài khoản số: 3511.0.1093216.00000 tại Kho bạc Nhà nước quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 730 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5