Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Sau Đại Học
  

Lịch công tác tuần

Trang chủ Đào tạo Thạc sĩ Lịch học THỜI KHÓA BIỂU 30.2
THỜI KHÓA BIỂU 30.2 PDF Imprimer Envoyer
Mercredi, 12 Février 2020 02:56

 

TT

Chuyên ngành

Thời khóa biểu

Danh sách lớp

Thông tin

liên hệ

1

Toán giải tích

TKB

Danh sách

2

Đại số và lí thuyết số

TKB

Danh sách

3

Hình học và tôpô

TKB

Danh sách

 

4

LL&PP DHBM Toán

TKB

Danh sách

 

5

LL&PP DHBM Vật lý

TKB

Danh sách

 

6

Hoá vô cơ

TKB

Danh sách

 

7

Hoá hữu cơ

TKB

Danh sách

 

8

Lý luận văn học

TKB

Danh sách

 

9

Văn học Việt Nam

TKB

Danh sách

 

10

Văn học nước ngoài

TKB

Danh sách

 

11

Lịch sử Việt Nam

TKB

Danh sách

 

12

Quản lý giáo dục

TKB

Danh sách

 

13

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

TKB

Danh sách

 

14

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

TKB

Danh sách

 

15

Tâm lý học

TKB

Danh sách

 

16

Địa lý học

TKB

Danh sách

 

17

Sinh thái học

TKB

Danh sách

 

18

Khoa học máy tính

TKB

Danh sách

 

19

LL&PP DHBM tiếng Pháp

TKB

Danh sách

 

20

LL&PP DHBM tiếng Trung Quốc

TKB

Danh sách

 

 


 Truy cập