Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Chín 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Thông báo Link lớp học Online Hk2 2020-2021
Thông báo Link lớp học Online Hk2 2020-2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 2 2021 13:40

Sinh viên tham gia các học online bắt đầu từ ngày 22/02/2021 theo đúng thời gian như thời khóa biểu Hk2 NH 2020-2021 mà các bạn đã đăng ký học phần, Link lớp học Online của giảng viên Khoa tiếng Nhật như sau:

  1. I. Cô Lê Thị Liên:

1. Lớp Nghe 6-01 (Tiết 1-3, thứ 4):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace514a3460f3415fb2686699effa0bd2%40thread.tacv2/conversations?groupId=c4c28ff5-927a-4fa3-8c9d-c30df0987eba&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

2. Lớp Nghe 6-02 (Tiết 4-6, thứ 4):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0cdeabe6d9024c96916fce20e0bdbe0d%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a807ffa-8d54-463d-9a47-ad8d422b49c5&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

3. Lớp Nghe 6-03 (Tiết 7-9, thứ 4) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a381e80596ef44037919b8cd0932a9307%40thread.tacv2/conversations?groupId=3093604a-b563-456a-8a1f-cf3185da7968&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

4. Lớp Nói 6 (Tiết 10-12, thứ 4) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adde4b4f98c394e4a80f14422ef50c241%40thread.tacv2/conversations?groupId=327ee5d0-2755-424c-86b5-c76d41b590c0&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

5. Lớp Đọc 6-01 (Tiết 1-3, thứ 7) :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a943cb048dcae4294b386b55255292037%40thread.tacv2/conversations?groupId=23e05df6-ec63-4a3e-8372-bc8590a2ebbf&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

6. Lớp Đọc 6-02 (Tiết 4-6, thứ 7):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb6660f7b554469c9b4cbe050dc17aa5%40thread.tacv2/conversations?groupId=07c79743-9787-43b2-a5fa-a065c85d0b16&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

7. Lớp Viết 6-01 (Tiết 7-9, thứ 7):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa0d4131d1d6d4e96b2e49736e4799923%40thread.tacv2/conversations?groupId=a449e5ca-f769-45be-a5de-8d171b293755&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

8. Lớp Viết 6-02 (Tiết 7-9, thứ 7):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae87a9dfd44304336aa0887ba9788a6af%40thread.tacv2/conversations?groupId=570afefa-0126-4472-9d6c-e74ef419c2ce&tenantId=b1a9fdc0-1d56-4c3d-a481-809fff8a26db

  1. II. Thầy Trương Hữu Đạt:

https://zoom.us/j/92174254992?pwd=bG5WRUFaeFFHVGlROTl2VjB5MjQyUT09

Meeting ID: 921 7425 4992

Passcode: 123456

  1. III. Cô Hoàng Thục Anh Thư:

Đọc 2:

https://zoom.us/j/93617291242?pwd=bzVnY0xXdFNTQkpQQ1hmZkw3Snh6Zz09

Meeting ID: 936 1729 1242

Passcode: 123456

Dịch viết 1:

https://zoom.us/j/93624338459?pwd=TWI5WmRRU2Z2aGh5U0dlMXBOMTJkUT09

Meeting ID: 936 2433 8459

Passcode: 123456

Viết 6:

https://zoom.us/j/91708960294?pwd=UE9SZHpSbnJxdDNzaG84YnhtU0FQQT09

Meeting ID: 917 0896 0294

Passcode: 123456

  1. IV. Thầy Nguyễn Hạo Nam:

Zoom ID: 8712550920

Zoom password: 951031

  1. V. Cô Trương Ly Cơ:

https://zoom.us/j/91097665353?pwd=ZlNxZDdvMmVpZVVzSnJ6Z2d3Nk5LQT09

Meeting ID: 910 9766 5353

Passcode: 7aYShA

  1. VI. Cô Cao Lê Dung Chi:

https://us02web.zoom.us/j/2259075208?pwd=bks3VnF0bitpS0lhN0NmY2JXbUpBdz09

Meeting ID: 225 907 5208
Passcode: 3mAfKg

  1. VII. Cô Bùi Phụng Nghi Linh:

Zoom ID: 523 634 6011

Passcode: 111111

  1. VIII. Cô Đỗ Nguyễn Thanh Ngân:

Zoom ID: 8489156791

Passcode: cocacongan

  1. IX. Thầy Yuemoto Haruki:

https://us04web.zoom.us/j/7950307996?pwd=TlgzT09acng2alBFOUhOZkpvbmoyZz09

ID: 795 030 7996

Passcord: yuemotoue

  1. X. Cô Dung Nghi:

https://meet.google.com/oqt-pqnq-jqj

XI. Cô Sái Thị Mây:

https://meet.google.com/san-johq-veh

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến