Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Mười Một 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên Hk1 NH 2020-2021
Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên Hk1 NH 2020-2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 3 2021 09:37

https://drive.google.com/file/d/1QNwvRSzNOeQBIkeXDy4yFTxaNhu7xDaK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1J3WGefaeKLzRve49L7z7_in2VgDHTv7P/view?usp=sharing

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến