Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Một 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Thông báo khóa học sinh hoạt công dân cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 - 2022
Thông báo khóa học sinh hoạt công dân cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 - 2022 PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 11 2021 16:06

Căn cứ kế hoạch số 317/KH-ĐHSP ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc xây dựng học liệu và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 – 2022.

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo đến các sinh viên những nội dung sau đây:

1. Sinh viên đăng nhập hệ thống Cổng thông tin đào tạo trực tuyến VLE bằng tài khoản đã được gửi vào email sinh viên.

2. Sinh viên xem tất cả các chuyên đề, sau mỗi chuyên đề sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để hoàn thành chuyên đề. Đánh giá cuối khóa học là bài tập dạng trắc nghiệm khách quan gồm 60 câu hỏi, sinh viên cần trả lời đúng tối thiểu 40 câu để công nhận hoàn thành khóa học.

Đính kèm:

1. Kế hoạch xây dựng học liệu và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” cho sinh viên năm thứ hai đến năm cuối khóa năm học 2021 – 2022.

2. Thời gian tham gia học theo từng ngành/khoa

3. Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống và tham gia học

Sinh viên xem chi tiết trong các link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1Wlf0-ZSJRdW-PW7oStbUi9sJGaVW5g6a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MQvTYR2gReWxLIwirM-tWc2KqwsIwVDl/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Y9yp-1N9i2IZSeu65nbm189ywykS6Yp3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Sz7SQbwHd_Mbs92oVSeuj60BJ1lPp-xk/view?usp=sharing

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến