Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Tám 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021
Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 11 2021 13:47

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-ĐHSP ngày 29/10/2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021.

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên và cựu sinh viên Trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp thông báo "Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021" để sinh viên và cựu sinh viên tham gia cũng như có cơ hội tìm hiểu, ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp.
https://drive.google.com/file/d/1Yv8qcv3DA3kZoyr_qbgqSqSyDvekiR02/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vfj9G-cwe9pqiASakY2j3wyIvm8lfEFr/edit?usp=sharing&ouid=117836384953139299044&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1H-zu6tvfKDZ4Q6McA97NSUkf7mXCkZsK/view?usp=sharing
 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến