Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Tám 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK2 2020-2021 (dự kiến lần 1)
Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK2 2020-2021 (dự kiến lần 1) PDF. In Email
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021 11:16

Phòng CTCT và HSSV thông báo danh sách dự kiến (lần 1) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 đến sinh viên biết và phản hồi thông tin về Phòng (nếu có thắc mắc cần giải đáp). Chi tiết SV xem link bên dưới:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VQJuVpsFvrzbaW6yJh0Qi-b4Cdm3Vk-M/edit?usp=sharing&ouid=117836384953139299044&rtpof=true&sd=true

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến