Khoa Toán-Tin
  

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu Tạp chí khoa học số 24 (58)
Tạp chí khoa học số 24 (58) PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 1 2011 16:04

Mục lục các bài báo của giảng viên khoa Toán-Tin trên Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên & công nghệ) số 24 (58) tháng 12/2010 (ISSN 1859-3100)

STT

Tác giả

Tên bài báo

Trang

1

Nguyễn Bích Huy

Cấu trúc tập nghiệm của một lớp bất đẳng thức biến phân

96

2

Lê Hoàn Hoá, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh

Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch

104

3

Lê Thị Hoài Châu

Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất

115

4

Tăng Minh Dũng

Đào tạo giáo viên dạy học nội dung biểu đồ tổ chức tại trường sư phạm

141